Opłaty

Więcej informacji wkrótce.

Biuro konferencji
Medycyna Praktyczna
Marta Pasiut – Koordynator projektu MIRCIM 2021
+48 12 293 42 39
email: secretariat@mircim.eu


We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our Cookies Information and Privacy Policy for more details.