Opłaty

MIRCIM

6-8 maja 2021 r., Kraków

Uwaga: wszystkie wykłady w języku angielskim, bez tłumaczenia symultanicznego.

Opłata standardowa 1200 zł
Opłata promocyjna (ważna do 31 stycznia 2021) 600 zł
Opłata stała dla członków TIP i/lub prenumeratorów MP 600 zł
Opłata dla studentów* 400 zł
Opłata dla grup studentów (skontaktuj się z biurem konferencji)  
Clinical cases in internal medicine: learning through practicebezpłatnie
* dotyczy studentów polskich uczelni

Warsztaty

Szczegóły wkrótce

Wycofanie udziału i zwrot kosztów

Ze względu na niepewną sytuację związaną z dalszym rozwojem pandemii koronawirusa (COVID-19) w Polsce i na świecie, szósta edycja McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM 2020) zostaje odwołana.
Zarejestrowani uczestnicy mają możliwość przeniesienia swojej rejestracji na konferencję MIRCIM 2021, która odbędzie się 6–8 maja 2021 w Krakowie, lub rezygnacji z udziału.
W celu wycofania swojego udziału i uzyskania pełnego zwrotu kosztów opłaty rejestracyjnej za kurs i warsztaty prosimy o kontakt na adres: [email protected].
W treści wiadomości prosimy wskazać następujące dane:

  • Imię i nazwisko zarejestrowanego uczestnika
  • Adres email wskazany podczas rejestracji
  • Warsztaty (jeśli dotyczy)
Wskazane dane można odszukać w wiadomości email „MIRCIM 2020: Potwierdzenie rejestracji”.
*Jeśli opłata rejestracyjna została dokonana przelewem bankowym, prosimy o wskazanie numeru konta bankowego do zwrotu (nazwa banku, dane właściciela, numer rachunku – IBAN, kod SWIFT/BIC banku odbiorcy).
Termin zgłaszania rezygnacji upływa 31 sierpnia 2020 r. Wszystkie pozostałe rejestracje zostaną automatycznie przeniesione na MIRCIM 2021.

FAQ:
W jakiej formie otrzymam zwrot opłaty rejestracyjnej i opłaty za warsztaty?
Przelew zwrotny będzie dokonany na to samo konto, z którego był wykonany. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia o rezygnacji z udziału w kursie.
Czy otrzymam pełną kwotę poniesionej opłaty?
Tak. Zwrot dokonany będzie w pełnym wymiarze, bez dodatkowych potrąceń.
Czy mogę ubiegać się o zwrot kosztów hotelu, przejazdu bądź przelotu?
Nie. Nie dokonujemy zwrotów kosztów poniesionych z tytułu odwołanych rezerwacji/zakupu zakwaterowania, przelotu bądź przejazdu.

Rejestracja
Wszelkie kwestie dotyczące rejestracji należy kierować na adres email: [email protected].

Biuro konferencji
Medycyna Praktyczna
Marta Pasiut – Koordynator projektu MIRCIM 2021
+48 12 293 42 39
email: [email protected]

We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our Cookies Information and Privacy Policy for more details.