Opłaty

MIRCIM

Uwaga: wszystkie wykłady w języku angielskim.

Opłata rejestracyjna — dostęp PREMIUM 450 zł

Wycofanie udziału i zwrot kosztów

Zarejestrowani uczestnicy mają możliwość zatrzymania swojej rejestracji na konferencję MIRCIM 2021, która odbędzie się w przestrzeni wirtualnej w dniach 11 maja — 17 czerwca, 2021, przeniesienia swojej rejestracji na MIRCIM 2022 (wydarzenie stacjonarne w Krakowie), lub rezygnacji z udziału.
W celu wycofania swojego udziału i uzyskania pełnego zwrotu kosztów opłaty rejestracyjnej za kurs i warsztaty prosimy o kontakt na adres: [email protected].
W treści wiadomości prosimy wskazać następujące dane:

  • Imię i nazwisko zarejestrowanego uczestnika
  • Adres email wskazany podczas rejestracji
  • Warsztaty (jeśli dotyczy)
Prosimy również o wskazanie w treści maila numeru konta bankowego do zwrotu (nazwa banku, dane właściciela, numer rachunku – IBAN, kod SWIFT/BIC banku odbiorcy).


Biuro konferencji
Medycyna Praktyczna
Marta Pasiut – Koordynator projektu MIRCIM 2021
+48 12 293 42 39
email: [email protected]

We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our Cookies Information and Privacy Policy for more details.