Дослідження RECOVERY не підтверджує корисного впливу аспірину на виживаність пацієнтів, госпіталізованих з приводу COVID-19

Скорочення: COVID-19 (coronavirus disease) — захворювання, спричинене SARS-CoV-2

RECOVERY — це міжнародне рандомізоване клінічне дослідження, яке проводилось протягом багатьох місяців для аналізу ролі потенційно ефективних лікарських засобів в лікуванні COVID-19. Відомо, що пацієнти, які захворіли на COVID-19, мають підвищений ризик тромботичних ускладнень, особливо в легеневих судинах.
8 червня дослідники оголосили попередні результати оцінки впливу аспірину (ацетилсаліцилової кислоти — АСК) на клінічний перебіг COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів. З листопада 2020 року по березень 2021 року в дослідження RECOVERY було включено близько 15 тисяч пацієнтів із COVID-19, що поступили на стаціонарне лікування. 7351 рандомізованих пацієнтів отримували АСК в дозі 150 мг на добу. Для лікування решти осіб аспірин не застосовувався. Не було виявлено будь-яких доказів позитивного впливу АСК на зниження летальності пацієнтів. Не було виявлено значущої різниці щодо первинної кінцевої точки, тобто 28-денної летальності (в обох групах 17 %, p = 0,35). Результати можна було порівняти в усіх раніше виділених підгрупах пацієнтів.

Госпіталізація хворих, які приймали аспірин, тривало дещо коротше (медіана 8 днів) в порівнянні з групою пацієнтів, які не отримували аспірин (медіана 9 днів), трохи більший відсоток пацієнтів був виписаний з лікарні протягом 28 днів (75 % проти 74 % в групі пацієнтів без аспірину, p = 0,0062). Серед пацієнтів, які початково не потребували штучної вентиляції легенів, не було виявлено відмінностей щодо кількості пацієнтів, які пізніше були відібрані до такої терапії або які не вижили в ході захворювання (21 % проти 22 %, p = 0,23). На кожні 1000 осіб, які отримували АСК, припадало на шість пацієнтів більше, які повідомляли про серйозні аномальні кровотечі, і на шість менше — з тромботичним ускладненням.

Автори дослідження поділилися вищевказаними результатами у вигляді нерецензованої статті на платформі medRxiv (препринт) і відправили їх у рецензований медичний журнал.

 

 

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie