Що відомо про нові варіанти SARS-CoV-2?

Дата: 24 лютого, 2021
Автор: Weronika Rymer
Додаткова інформація

Скорочення:  ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров'я, ПАР — Південно-Африканська Республіка, COVID-19 (coronavirus disease) — захворювання, викликане SARS-CoV-2, ECDC — Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (European Centre for Disease Prevention and Control), SARS‑CoV‑2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) — коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому 2, NICE — (британський) National Institute for Health and Care Excellence, POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome) — синдром постуральної ортостатичної тахікардії.

Що відомо про нові варіанти SARS-CoV-2?

Віруси постійно змінюються в міру появи нових мутацій, що призводить до появи нових варіантів. (Відмінності у визначеннях мутації, варіанту і штаму представлені в рамці 1). Деякі з них швидко зникають, інші зберігаються і витісняють ті, які раніше циркулювали в навколишньому середовищі. З початку епідемії COVID-19 варіабельність SARS-CoV-2 вивчається і документується. Майже з самого початку пандемії бюро ВООЗ також отримало кілька повідомлень про атипові події у сфері громадського здоров'я, пов'язані з зараженням SARS-CoV-2, які, можливо, мали зв'язок із появою нових варіантів вірусу. Кожного разу ВООЗ оцінює, чи може новий варіант вірусу вплинути на його здатність передачі, клінічну картину і ризик тяжкого перебігу інфекції, а також на ефективність використовуваних профілактичних заходів.1

Рамка 1

У літературі терміни «мутація», «варіант», «штам» іноді використовують як синоніми, але їх значення різне. «Мутація» означає одиночну зміну РНК вірусу, що приводить до зміни кодованого білка. Наприклад, мутація D614G являє собою заміну аспарагінової кислоти гліцином в позиції 614 глікопротеїну S. «Варіант» позначає вірусні геноми, які розрізняються секвенціями (це може включати одну мутацію, а також кілька мутацій). «Штам», в свою чергу, означає фенотипічні відмінності. Даний варіант називається штамом, коли чітко видно фенотипічні відмінності, напр. щодо заразливості, здатності до трансмісії тощо.8

 

Особливий інтерес представляють варіанти з мутаціями в глікопротеїні S, що утворює «шипи» на поверхні вірусу, які надають йому характерного вигляду. Вони визначають розпізнавання рецепторних білків для вірусу на поверхні клітини і проникнення в неї. На рубежі січня і лютого 2020 року з'явився варіант з мутацією D614G. До червня 2020 року цей варіант став домінуючим у всьому світі. Було виявлено, що він відрізнявся від початкового варіанту вірусу, виявленого в Китаї, лише своєю підвищеною здатністю до інфікування і трансмісії серед населення. Він не вплинув на тяжкість захворювання чи ефективність застосовуваних методів лікування або профілактики.

У свою чергу, в Данії було виявлено варіант SARS-CoV-2, пов'язаний з інфекцією, що розповсюджується серед вирощуваних норок, який був знову перенесений на людину. Ще в квітні 2020 року зараження SARS-CoV-2 були виявлені у норок і працівників норкових ферм у Нідерландах.7 На початку листопада влада Данії повідомила про 214 випадків зараження людей вірусами, що походили від норок, із мутацією Y453F в глікопротеїні S, яка полегшує зв'язування з рецепторними білками на клітинах норки. В 11 випадках (вогнище отримало назву «Cluster-5») були виявлені ще додаткові 3 мутації в глікопротеїні S (del69_70, I692V, M1229I). Попередні дослідження цього варіанту вірусу вказували на те, що він може бути пов'язаний з нижчою ефективністю нейтралізуючих антитіл, що, в свою чергу, теоретично могло скоротити тривалість імунного захисту після вакцинації або перенесеної інфекції. Однак поширення цього варіанту не було виявлено.1,7-8

14 грудня 2020 року Великобританія поінформувала ВООЗ про новий варіант вірусу, який отримав позначення SARS-CoV-2 VUI 202 012/01 (variant under investigation, 2020 рік, місяць 12, варіант 01), також відомий як B.1.1.7. Секвенування вірусу регулярно проводиться у Великобританії у 5–10% випадків COVID-19. В останні тижні на південному сході Англії різко зросла захворюваність COVID-19. Це стало приводом для пошуку епідеміологічних або вірусологічних причин. На основі генетичних досліджень було виявлено окремий кластер заражень новим варіантом вірусу, а перший зареєстрований випадок датований 20 вересня 2020 року. Незважаючи на введення обмежень, в тому числі на пересування людей між регіонами2, до 26 грудня випадки зараження новим варіантом були виявлені і в інших частинах Великобританії. Також було виявлено, що новий штам почав витісняти інші варіанти вірусу. Він уже був виявлений і в інших країнах (станом на 30 грудня 2020 року в 31 країні/території/регіоні).1,3 Новий варіант філогенетично не пов'язаний з варіантами, які циркулювали у той час у Великобританії. У нього виявлено багато мутацій, в основному в області глікопротеїну S (делеція 69–70, делеція 144, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H), а також в інших областях вірусного геному. Філогенетичний аналіз показав, що існує лише кілька проміжних форм між новим варіантом SARS-CoV-2 та іншими варіантами, описаними в базі даних Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID).

Незвично велика кількість мутацій в спайкових білках, виявлених в вірусній оболонці, а також інші геномні властивості нового варіанту вірусу дозволяють припустити, що він не виник в результаті поступового накопичення мутацій у вірусі, циркулюючому в Великобританії. Також малоймовірно, що це сталося в результаті селективного тиску з боку триваючих програм вакцинації, оскільки збільшення, яке спостерігається, не відповідає графіку проведення цих заходів. Одне з можливих пояснень появи цього варіанту — персистуюча інфекція, спричинена SARS-CoV-2, в окремого пацієнта з ослабленим імунітетом. Така тривала інфекція може призвести до накопичення мутацій, що виникають в результаті того, що вірус уникає натиску ослабленої імунної системи. Розглядаються й інші гіпотези виникнення цього варіанту, але вони здаються менш імовірними. На даний момент не виявлено жодного зв'язку між інфекцією, спричиненою SARS-CoV-2 VUI 202012/01, та зміною клінічної картини COVID-19 або підвищеним ризиком тяжкого перебігу захворювання та смерті. Також немає доказів того, що застосовувані ЛЗ, включаючи нейтралізуючі антитіла, менш ефективні, або що знижується ефективність вакцинації, проте дослідження все ще тривають. З іншого боку, делеція 69–70 унеможливлює виявлення послідовності для гена S під час дослідження ЗТ-ПЛР (хибно-негативний результат). Однак через високу варіабельність цієї ділянки визначення гена S у даний час дуже рідко використовується при діагностиці інфекції, спричиненої SARS-CoV-2, у зв'язку з чим в повсякденній практиці це не має великого значення.3

18 грудня 2020 року влада Південно-Африканської Республіки (ПАР) офіційно повідомила про новий варіант вірусу (варіант 501Y.V2), ймовірно також з вищим потенціалом зараження. Вперше вірус був ідентифікований в жовтні 2020 року. У листопаді було встановлено, що він швидко витіснив інші циркулюючі варіанти в багатьох регіонах ПАР. Відтак до 30 грудня зараження варіантом 501Y.V2 було виявлено ще в 4 країнах. Досі не підтверджено, щоб ця інфекція асоціювалася з іншим або тяжчим перебігом COVID-19. Однак було виявлено, що набагато частіше спостерігається висока концентрація вірусу в секреті дихальних шляхів, що, ймовірно, вказує на вищий інфекційний потенціал.1 У свою чергу у випадку SARS-CoV-2 VUI 202012/01 причина підвищеної заразливості ще не з'ясована. Згідно з однією з гіпотез, зміни глікопротеїну S впливають на взаємодію вірусу з клітинами-мішенями господаря. Це могло б призвести до нижчої інфікуючої дози, необхідної для ефективного зараження.3,4

Поява нових варіантів з більшою здатністю до трансмісії має суттєве значення для сфери громадського здоров'я. Для SARS-CoV-2 VUI 202 012/01 — варіанту з Великобританії — підтверджено збільшення індексу репродукції (R0). За оцінками різних моделей, його трансмісивна здатність може бути навіть на 70 % вищою, порівнюючи з вірусами, які досі циркулювали в Великобританії. Це прямо впливає як на епідеміологічні тенденції, так і на навантаження на охорону здоров'я, а також на зростання числа летальних випадків.2 Вірус, ймовірно, не викликає тяжкий перебіг захворювання, однак більша кількість інфікованих осіб означає більшу кількість людей, які потребують госпіталізації, і, отже, — виникає більше навантаження на систему охорони здоров'я.1,3 Зокрема тому ВООЗ і Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC) настійно рекомендують ретельний моніторинг епідеміологічної ситуації в окремих країнах і регіонах, приділяючи особливу увагу раптовому збільшенню кількості заражень, неефективності вакцинації і повторним захворюванням. Вони приділяють велику увагу виявленню випадків підозри на зараження новими варіантами вірусу SARS-CoV-2, а також інформуванню про це міжнародної спільноти з метою запобігання поширенню потенційно більш небезпечних штамів.1,3

Значне зацікавлення і занепокоєння викликає мутація N501Y, виявлена ​​в обох нових варіантах вірусу — з Великобританії і ПАР. Це мутація, розташована в області, яка кодує домен, що зв'язується з рецепторами на поверхні клітини, який також є мішенню для нейтралізуючих антитіл. У даний час проводяться дослідження для оцінки ефективності процесу нейтралізації вірусу антитілами від реконвалесцентів і вакцинованих людей, що повинно також оцінити вплив цієї мутації на ефективність проведених вакцинацій.1

Нещодавно надійшли нові повідомлення, на цей раз з Нігерії, про виявлення нового варіанту SARS-CoV-2, але досі немає доказів зміни перебігу захворювання або збільшення потенціалу поширення вірусу.5,6

Література

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie