Чи є у хворих на COVID-19 зв'язок між вірусним навантаженням і вираженістю та тривалістю порушень нюху і смаку?

Дата: 8 березня, 2021
Автор: Anna Bagińska, Aleksandra Szymajda
Додаткова інформація

Обговорення статті: COVID-19 viral load in the severity of and recovery from olfactory and gustatory dysfunction.

R.H.W. Cho i співавт.

Laryngoscope, 2020; 130: 2680–2685

Скорочення: ЗТ-ПЛР — метод ланцюгової полімеразної реакції зі зворотньою транскрипцією, COVID-19 (англ. — coronavirus disease, коронавірусна хвороба) — захворювання, викликане SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) — коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому 2

Порушення нюху і смаку — один із симптомів інфекції, спричиненої SARS-CoV-2. В обсерваційному дослідженні, опублікованому в листопаді 2020 року в журналі «The Laryngoscope», автори проаналізували частоту зустрічальності розладів нюху і смаку у пацієнтів із COVID-19 та взаємозв'язок між вірусним навантаженням і вираженістю та тривалістю цих симптомів.

У дослідження залучено 143 дорослих пацієнти (середній вік 37 років, чоловіки 52 %), що поступили в United Christian Hospital і в Tseung Kwan O Hospital в Гонконзі в період з 8 лютого по 15 квітня 2020 року з підозрою (на підставі наявності: гарячки, респіраторних симптомів або пневмонії) на інфікування SARS-CoV-2. Групу випадків склали симптомні пацієнти з підтвердженим за допомогою ЗТ-ПЛР зараженням SARS-CoV-2 (n = 83). Пацієнти з зазначеними вище симптомами, в яких на підставі результату ЗТ-ПЛР виключено інфекцію, спричинену SARS-CoV-2, склали контрольну групу (n = 60).
Найчастішими симптомами, які спостерігалися у людей із підтвердженим зараженням SARS-CoV-2, були кашель (59,0%), гарячка (50,6%) і наявність мокротиння (41,0%). Задишка і гарячка значно частіше зустрічалися в осіб, інфікованих SARS-CoV-2, в порівнянні з контрольною групою (задишка: 21,7% vs 8,3%, гарячка: 50,6% vs 23,3%). Порушення нюху виникли у 47% пацієнтів із COVID-19, в тому числі втрата нюху у 21,7% і порушення здатності відчувати запахи у 25,3%. Порушення смаку виявлені у 43,4 % пацієнтів, зокрема втрата смаку у 8,4 %, погіршення сприйняття смакових подразників — у 34,9%. За період тривання дослідження нюхова дисфункція повністю зникла у 71,8%, а порушення смаку — у 83,3% пацієнтів. Середній час до їх зникнення склав 10,3 дні для порушень нюху і 9,5 днів для порушень смаку. Ці симптоми не виникли в жодного з пацієнтів контрольної групи.

Частота зустрічальності порушень нюху і смаку у пацієнтів із COVID-19, зареєстрована в дослідженні, корелювала з попередніми публікаціями на цю тему, а отримані результати чітко вказують на важливість цих симптомів для диференційної діагностики зараження SARS-CoV-2 з іншими захворюваннями, що мають подібний перебіг. Не було виявлено кореляції між вірусним навантаженням SARS-CoV-2 і вираженістю та тривалістю порушень нюху і смаку.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie