Значення оцінки серцево-судинного ризику для профілактики серцево-судинних захворювань — резюме досягнень 2021/2022

Дата: 21 листопада, 2022
Автор: Piotr Jankowski
Додаткова інформація

Примітка: Огляд публікацій охоплює період з 15.06.2021 р. по 09.07.2022 р.

Скорочення: ВР (RR — relative risk) — відносний ризик, ГПП-1 — глюкагоноподібний пептид, ДІ (CIconfidence interval) — довірчий інтервал, ІМТ (BMI — body mass index) — індекс маси тіла, СС — серцево-судинний, ССЗ — серцево-судинне захворювання, ФП (AF — atrial fibrillation) — фібриляція передсердь, ХС ЛПВЩ — холестерин ліпопротеїдів високої щільності, ХС ЛПНЩ — холестерин ліпопротеїдів низької щільності,  HR (hazard ratio) — відношення ризиків, OR (odds ratio) — співвідношення шансів, PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin type 9) — пропротеїнова конвертаза субтилізин/кексинового типу 9, RCT (randomized controlled trial) — рандомізоване контрольоване дослідження

Оцінка серцево-судинного ризику

У серпні 2021 року було опубліковано нові клінічні настанови 13 європейських наукових товариств щодо профілактики серцево-судинних захворювань (ССЗ).1 До них внесені значущі зміни, найважливіша з яких стосується оцінки серцево-судинного (СС) ризику. У повсякденній практиці СС ризик оцінюється, щоб скоригувати інтенсивність втручання, вирішити, чи розпочинати медикаментозну терапію, і встановити цільовий рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ). Таблиці і калькулятори також можуть бути ефективним інструментом у навчанні пацієнтів, особливо при використанні концепції «віку серця». Основою нової системи є оцінка ризику смерті внаслідок СС причин, інфаркту міокарда  та/або інсульту протягом 10-ти років. У ній, серед інших факторів ризику,  концентрація холестерину фракції ліпопротеїдів іншої, ніж високої, щільності (не-ЛПВЩ) замість концентрації загального холестерину. Крім того, було збільшено віковий діапазон. Хоча таблиці Pol-SCORE, які раніше рекомендували використовувати в Польщі, охоплюють осіб віком 40–70 років (з певною похибкою їх можна використовувати для осіб віком 35–75 років), новий алгоритм також охоплює людей похилого віку до 90-річного віку включно. Хоча автори нових клінічних настанов наголошують на перевагах оцінки СC ризику для людей віком >70–75 років, то не можна не зауважити, що переважна більшість осіб похилого віку потрапляє в категорію дуже високого ризику, незалежно від вираженості факторів ризику, які підлягають модифікації. До неї входять, зокрема, усі жителі Польщі віком ≥75 років і майже всі віком 70–74 роки. Таким чином, переваги оцінки СС ризику в людей похилого віку менші, ніж у молодших пацієнтів.

Ще однією важливою зміною є перевизначення категорії СС ризику. Категорії ризику запропоновано поставити в залежність від віку пацієнта. Тоді як, наприклад, у людей віком <50 років, низький або помірний ризик визначався як ризик смерті, інфаркту міокарда або інсульту протягом 10 років, що становить <2,5%, то у віковій групі 50–69 років він вже становитиме <5%, а >70 років — <7,5%. Подібні зміни також стосуються категорій високого та дуже високого СС ризику. Особи зараховують у категорію дуже високого ризику, якщо вони мають <50 років, а ризик серйозних СС подій протягом 10 років становить ≥7,5%, у віці 50–70 років ≥10%, а після 70-річного віку ≥15%.

[...]

 

Запам’ятайте

В клінічних настановах 13 європейських наукових товариств (зокрема Європейського товариства кардіологів) щодо профілактики серцево-судинних захворювань (ССЗ) змінились принципи оцінки серцево-судинних (СС) ризиків. Основою нової системи є 10-річна оцінка ризику смерті внаслідок СС причин, інфаркту міокарда та/або інсульту. Серед інших факторів ризику вона враховує рівень холестерину фракції ліпопротеїдів ших, ніж високої щільності (не-ЛПВЩ) замість концентрації загального холестерину. Новий алгоритм дозволяє оцінити СС ризик у людей віком до 90 років, тоді як усі жителі Польщі віком ≥75 років та майже всі люди віком 70–74 роки мають дуже високий ризик. Категорія ризику визначається не тільки ризиком смерті, інфаркту міокарда чи інсульту впродовж 10 років, а й віком.

Література

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie