Профілактика серцево-судинних захворювань

Профілактика серцево-судинних захворювань (ССЗ) базується на оцінці/виявленні та модифікації/усуненні чинників серцево-судинного ризику.

Чинники серцево-судинного ризику, що підлягають модифікації: нераціональне харчування, паління тютюну, низька фізична активність, підвищений артеріальний тиск, збільшений рівень холестерину ЛПНЩ (ХС ЛПНЩ) у плазмі, низький рівень холестерину ЛПВЩ (ХС ЛПВЩ), підвищений рівень тригліцеридів (ТГ), предіабет або цукровий діабет, надмірна вага або ожиріння.

Чинники серцево-судинного ризику, що не підлягають модифікації: вік (чоловіки ≥45 р., жінки ≥55 р.), стать (вищий ризик у чоловіків, ніж у жінок до менопаузи), обтяжений сімейний анамнез щодо ранньої (у чоловіків віком <55-ти років, у жінок віком <60-ти років) маніфестації ішемічної хвороби серця (ІХС), або інших захворювань артерій на фоні атеросклерозу.

Оцінка серцево-судинного ризику

Категорії ризику →табл. 2.3-1.

Таблиця 2.3-1. Категорії серцево-судинного ризикуа

Ризик         

Критерії

Цільові значення ліпопротеїнів i aпoB

дуже високийб

– ССЗ на фоні атеросклерозу, задокументоване на основі клінічної картинив або однозначно задокументоване на підставі візуалізаційних дослідженьг

– цукровий діабетґ і діагностоване ССЗ на фоні атеросклерозу і/або серйозного органного ураженняд

– тяжка ХХНе

ХС ЛПНЩ <1,4 ммоль/л (<55 мг/дл)є  і зниження рівня стартової концентраціїж на ≥50 %

ХС не-ЛПВЩ <2,2 ммоль/л (<85 мг/дл) aпoB <65 мг/дл

високий

– цукровий діабетґ без ССЗ на фоні атеросклерозу та/або тяжкого органного ураженняд, без відповідності критеріям помірного ризику

– сімейна гіперхолестеринемія зі значно підвищеним рівнем холестерину

– помірна ХХНз

ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л (<70 мг/дл) і зниження стартової концентраціїж на ≥50 %

ХС не-ЛПВЩ <2,6 ммоль/л (<100 мг/дл) aпoB <80 мг/дл

помірний

добре контрольований короткотривалий  цукровий діабетґ (напр., <10 років), без органного ураженняд і додаткових факторів ризику ССЗ на фоні атеросклерозу

ХС ЛПНЩ <2,6 ммоль/л (<100 мг/дл)

ХС не-ЛПВЩ <3,4 ммоль/л (<130 мг/дл)

aпoB <100 мг/дл

а категорії ризику, оцінені на основі алгоритмів SCORE2 та SCORE2-OP у осіб без патологічних симптомів, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хронічної хвороби нирок (→табл. 2.3-2);

б Стосується первинної та вторинної профілактики.

в гострий коронарний синдром в анамнезі (інфаркт міокарда або нестабільна стенокардія), хронічний коронарний синдром, коронарна реваскуляризація або процедура реваскуляризації інших артерій, інсульт або транзиторна ішемічна атака, захворювання периферичних артерій

г значущі атеросклеротичні бляшки при коронарографії, УЗД сонних артерій або КТ-ангіографії коронарних артерій (не включає таких показників, як товщина комплексу інтима-медіа сонної артерії)

ґ цукровий діабет 2-го типу або цукровий діабет 1-го типу у пацієнта старше 40 років

д визначається як: 1) рШКФ <45 незалежно від альбумінурії; 2) рШКФ 45–59 i мікроальбумінурія (альбумін-креатинінове співвідношення 30–300 мг/г); 3) протеїнурія (альбумін-креатинінове співвідношення >300 мг/г); 4) наявність мікроангіопатії в ≥3-х різних областях (напр., мікроальбумінурія + ретинопатія + нейропатія);

е рШКФ <30 або рШКФ 30–44 і альбумін-креатинінове співвідношення >30 мг/г

є У хворих з серцево-судинним захворюванням на фоні атеросклерозу, у яких друга серцево-судинна подія (не обов’язково такого ж типу, як перша) виникла  протягом останніх 2-х років під час лікування статинами в максимально переносимій дозі (вважається, що такі хворі мають екстремальний ризик), можна розглянути можливість досягнення цільової концентрації ХС ЛПНЩ <1,0 ммоль/л (<40 мг/дл).

ж Стартовий рівень стосується рівня ХС ЛПНЩ в особи, яка не приймає жодних ЛЗ для зниження ХС ЛПНЩ; в осіб, які приймають такі препарати, оцініть стартовий рівень холестерину ХС ЛПНЩ (без лікування) на основі середньої ефективності даного ЛЗ або комбінації ЛЗ, які знижують рівень холестерину ХС ЛПНЩ; калькулятор на сайті https://empendium.com/ua/kalkulatory/show.html?id=288651.

з рШКФ 30–44 і альбумін-креатинінове співвідношення <30 мг/г або рШКФ 45–59 і альбумін-креатинінове співвідношення 30–300 мг/г, або рШКФ ≥60 і альбумін-креатинінове співвідношення >300 мг/г

aпoB — аполіпопротеїн B, КТ — комп'ютерна томографія, КТ-ангіографія — ангіографія методом комп'ютерної томографії, КХ — коронарна хвороба, ССЗ — серцево-судинне захворювання, ШКФ — швидкість клубочкової фільтрації (виражена в мл/хв/1,73 м2), УЗД — ультразвукова діагностика, ХС не-ЛПВЩ — холестерин фракції ліпопротеїнів високої щільності, ХС ЛПНЩ — холестерин ліпопротеїнів низької щільності, ХХН — хронічна хвороба нирок

на основі клінічних настанов ESC і EAS 2021, модифіковано

Проводьте оцінку серцево-судинного ризику кожні 5 років в осіб, у котрих він підвищений, напр., внаслідок передчасного розвитку ІХС в сімейному анамнезі, сімейної гіперліпідемії, головних факторів ризику (тютюнопаління, високий артеріальний тиск, ЦД або підвищений рівень ліпідів у плазмі крові) або супутніх захворювань, а частіше — в осіб із ризиком на рівні граничних показників, що є показом до застосування конкретного втручання.

В осіб без додаткових обтяжуючих факторів (тобто: серцево-судинне захворювання, ЦД, хронічне захворювання нирок, дуже виражений один з чинників ризику), яких не зараховують автоматично до категорії високого або дуже високого ризику, для оцінки ризику смерті від серцево-судинних причин впродовж 10-ти років використовується карта SCOREрис. 2.3-1, в якій враховується стать, вік, систолічний артеріальний тиск, рівень загального холестерину (ХС) і паління тютюну.

Заходи профілактики та їх цільові показники

1. Припинення тютюнопаління.

2. Дотримання норм здорового харчування.

3. Фізична активність — ≥150 хв/тиж. аеробного навантаження помірної інтенсивності (30 хв впродовж 5 днів/тиж.) або 75 хв/тиж. аеробного навантаження високої інтенсивності (15 хв впродовж 5 днів/тиж.), або комбінація навантаження різної інтенсивності.

4. Зниження маси тіла: збереження ІМТ в межах 20–25 кг/м2 та окружності талії <94 см (чоловіки) або <80 см (жінки); якщо окружність талії складає >102 см у чоловіків і >88 см у жінок → рекомендуйте зниження маси тіла.

5. Артеріальний тиск <140/90 мм рт. ст.

6. Рівень ХС ЛПНЩ та ХС не-ЛПВЩ, залежно від категорії ризику →табл. 2.3-1.

7. Рівень HbA1c у хворих на цукровий діабет 2 типу <7 % (<53 ммоль/моль).

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie