Астма — досягнення 2021/2022

Дата: 7 лютого, 2023
Автор: Filip Mejza, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Adam Barczyk
Додаткова інформація

Скорочення: BTS — British Thoracic Society, COVID-19 (coronavirus disease) — захворювання, викликане SARS-CoV-2, EBUS-TBNA (endobronchial ultrasound – transbronchial needle aspiration) — трансбронхіальна біопсія лімфатичних вузлів під контролем ендобронхіального УЗД, ЕКГ — електрокардіограма, ERS — European Respiratory Society, FENO — концентрація оксиду азоту у видихуваному повітрі, ОФВ1 — об’єм форсованого видиху під час першої секунди, ФЖЄЛ — форсована життєва ємність легень, ГК — глюкокортикоїд(и), HFNOT (high-flow nasal oxygen therapy) — високопоточна назальна киснева терапія, ІЛФ — ідіопатичний легеневий фіброз, NIV (non invasive ventilation) — неінвазивна вентиляція, СОАС — синдром обструктивного апное сну, ПЕТ — позитронно-емісійна томографія, ХОЗЛ — хронічне обструктивне захворювання легень, МРТ — магнітно-резонансна томографія, КТ — комп'ютерна томографія, TLCO (lung transfer factor for carbon monoxide) — трансфер-фактор для оксиду вуглецю

В оновленому рапорті Global Initiative for Asthma (GINA) 2022 не було значних змін.1 Ось найважливіші для клінічної практики:

1) серед біологічних ЛЗ, рекомендованих хворим на астму, згадується тезепелумаб, антитіло проти тимічного стромального лімфопоетину (TSLP), лімфокіну, який виробляється епітеліальними клітинами і відіграє важливу роль у поширенні запального процесу в дихальних шляхах. ЛЗ знижує ризик загострень у всієї популяції хворих на тяжку астму. Таким чином, це перший нефенотиповий ЛЗ, який можна використовувати для лікування пацієнтів з тяжкою астмою, хоча аналіз підгруп у клінічних дослідженнях може вказувати на те, що кращі результати досягаються у пацієнтів із високим рівнем еозинофілів у крові або високою концентрацією оксиду азоту у видихуваному повітрі. (FENO).

2) у пацієнтів, які потребують пероральних ГК, без ознак запалення 2-го типу, було дозволено спробу лікування інгібітором рецептора інтерлейкіну 4 (дупілумабом).

3) було підкреслено, що у пацієнтів із тяжкою астмою пероральні ГК слід застосовувати лише в крайньому випадку.

4) обговорено нові наукові дані щодо ризику COVID-19 при астмі; вони вказують на те, що ризик тяжкого перебігу COVID-19 у пацієнтів з добре контрольованою легкою або помірною астмою не підвищується, але він може бути підвищений у пацієнтів з тяжкою астмою, які приймають пероральні ГК, та госпіталізованих з приводу загострення астми

5) автори рапорту вважають, що термін «легка астма» не повинен використовуватися в клінічній практиці, оскільки вони стурбовані тим, що лікарі та пацієнти можуть припустити, що довгострокова контролююча захворювання терапія в таких випадках не потрібна. Слід пам'ятати, що у хворих на «легку астму» можливі тяжкі загострення, іноді навіть фатальні.

6) паління електронних сигарет пов’язане з підвищеним ризиком виникнення симптомів та загострень астми

7) інгалятори з електронним моніторингом доз ЛЗ дозволяють ідентифікувати хворих на тяжку астму, які не дотримуються рекомендацій лікаря

8) у пацієнтів з астмою, у яких лікування середніми або високими дозами інгаляційних ГК недостатньо для контролю симптомів, підвищення FENO або вище число еозинофілів у крові асоціюється з вищим ризиком загострень.

Можливості лікування пацієнтів з легкою формою астми будуть покращені завдяки доступності сальбутамолу з інгаляційними ГК в одному інгаляторі. Велике рандомізоване дослідження підтвердило ефективність і безпеку застосування такого комбінованого препарату в режимі «за потребою» у даній групі пацієнтів.2

British Thoracic Society (BTS) опублікувало позицію щодо лікування професійної астми. Основні висновки з цього документа:

1) слід пам'ятати, що астма може мати професійне походження, і це слід враховувати при зборі анамнезу 

2) слід прагнути до підтвердження діагнозу за допомогою об'єктивних досліджень, найважливішим з яких є серійний моніторинг ПШВ, як під час (на місці здійснення) професійної діяльності, так і в позаробочий час і під час відпусток. Інші дослідження, зазначені як важливі, це в основному ті, які використовуються для діагностики астми, а не її професійної основи (спірометрія, провокаційна проба з манітолом або гістаміном, алергопроби)

3) ефективне лікування полягає насамперед в усуненні причинного фактора, що зазвичай пов'язано з необхідністю зміни місця роботи або займаної посади.

BTS опублікували рекомендації щодо довгострокового застосування макролідних антибіотиків при хворобах дихальної системи.5 У пацієнтів з астмою пропонується розглянути тривале застосування макроліду для зменшення частоти загострень у пацієнтів віком 50–70 років із симптомами, що зберігаються, незважаючи на дотримання рекомендованого курсу лікування високими дозами ГК (визначаються як ≥800 мкг/день) та з ≥1-м загостренням, що потребує застосування пероральних

ГК протягом останнього року. Лікування азитроміцином слід продовжувати протягом ≥6–12 місяців, щоб оцінити його ефективність щодо зниження частоти загострень; однак азитроміцин не слід застосовувати з наміром зменшити дозу перорального ГК. Також окреслено умови, про які слід пам’ятати при відборі пацієнтів для тривалого лікування азитроміцином, зокрема:

1) пацієнт повинен бути проінформований про можливі побічні ефекти такої терапії

2) скоригований інтервал QT на електрокардіограмі (ЕКГ) не може бути довшим за 450 мілісекунд у чоловіків і 470 мілісекунд у жінок.

3) перед початком лікування азитроміцином і (періодично) під час його проведення (з метою виключення розвитку резистентних мікроорганізмів) необхідно призначити консультацію ЛОРа, функціональні проби печінки та мікробіологічне дослідження мокротиння.

На завершення підсумків звітів щодо астми, велике рандомізоване контрольоване дослідження виявило, що загострення астми пов’язані з більш швидкою втратою функції легень.6

Література
Дивіться також

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie