Синкопальні стани — нові стратегії у діагностиці та лікуванні. 1-ша частина

У 2018 році опубліковано актуалізацію виданих 9 років тому настанов Європейського Товариства Кардіологів щодо тактики дій при синкопальних станах. Сформульовано нові рекомендації щодо діагностики та лікування різних видів синкопальних станів.

Підкреслюється, що у всіх хворих під час початкової оцінки слід провести суб’єктивне та об’єктивне обстеження (із врахуванням вимірювання артеріального тиску у вертикальному положенні) та виконати стандартну ЕКГ. У хворих з групи високого ризику, підозрою на аритмічне синкопе слід негайно розпочати ЕКГ-моніторинг (приліжковий або з використанням телеметричної системи). Ехокардіографічне дослідження слід провести у випадку раніше діагностованого захворювання серця  або даних, які вказують на структурне захворювання серця.

У хворих віком старше 40-ка років та синкопе нез’ясованої етіології  і перебігом, який вказує на можливість рефлекторного механізму, слід виконати масаж каротидного синуса, а в разі підозри на рефлекторне або ортостатичне синкопе — тілт-тест.

Тривалий ЕКГ-моніторинг (зовнішній або імплантований реєстратор подій) слід застосувати у пацієнтів із рецидивуючим тяжким синкопе нез’ясованої етіології і відповідністю усім нижченаведеним критеріям: клінічні або електрокардіографічні ознаки, які вказують на можливість аритмічного синкопе, висока ймовірність рецидиву синкопе у недалекому майбутньому, потенційна користь від застосування специфічного лікування у разі з’ясування причини синкопе. Електрофізіологічне дослідження є показаним для хворих із синкопе нез’ясованої етіології та біфасцикулярною блокадою ніжки пучка Гіса (яка є передвісником АВ-блокади високого ступеня) або підозрою на тахікардію, а тест із навантаженням — у хворих, які перенесли синкопе під час фізичного навантаження або протягом короткого проміжку часу  після нього.

З огляду на широку доступність смартфонів підкреслюється придатність відео-реєстрації епізоду синкопе, яка в подальшому має допоміжне значення під час диференційної діагностики синкопе.

Рекомендації МОЗ України

Нові рекомендації

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie