Чи абляція фібриляції передсердь у пацієнтів із дисфункцією лівого шлуночка впливає на їхній прогноз?

Дата: 20 листопада, 2018
Автор: Kamil Jonas

Результати дослідження CASTLE-AF, які представлено під час конгресу European Society of Cardiology, Barcelona 2017.

Фібриляція передсердь є аритмією, яка часто співіснує з серцевою недостатністю. Її поширеність у вказаній групі сягає 30 %. Однак актуальні настанови не дають однозначної відповіді на питання, яким чином необхідно лікувати фібриляцію передсердь у пацієнтів із супутньою серцевою недостатністю.

Метою дослідження CASTLE-AF було отримати відповідь на питання, чи абляція фібриляції передсердь у пацієнтів із серцевою недостатністю може принести довготермінову користь у порівнянні до стандартної фармакотерапії. До дослідження залучено майже 400 пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду і супутньою пароксизмальною або персистуючою фібриляцією передсердь, за якими в подальшому впродовж 5-ти років проводилось спостереження. Після рандомізації половина хворих отримувала стандартну терапію фібриляції передсердь (із застосуванням стратегії контролю ритму або стратегії контролю частоти серцевого ритму). У решти пацієнтів проведено транскатетерну абляцію аритмії, причому 98 % процедур становила ізоляція легеневих вен. Основна кінцева точка включала смерть з будь-якої причини та госпіталізацію внаслідок загострення серцевої недостатності.

У групі хворих, у яких застосовано абляцію фібриляції передсердь, виявлено покращення фракції викиду лівого шлуночка на приблизно 8 % та зменшення ризику розвитку основної кінцевої точки на майже 40 % порівнюючи з групою, у якій застосовано стандартну терапію. Навіть більше — абляція дозволила знизити ризик смерті внаслідок серцево-судинних причин на понад 50 %. Як підкреслюють дослідники, позитивний ефект абляції був особливо вираженим у хворих із нижчим функціональним класом ВООЗ та вищою фракціє викиду лівого шлуночка (>25 %).

На даний момент це перше рандомізоване дослідження, основною кінцевою точкою якого була летальність пацієнтів, яким проведено абляцію фібриляції передсердь. Основний висновок, який зробили дослідники — необхідно розглянути доцільність абляції у пацієнтів з фібриляцією передсердь і серцевою недостатністю вже на ранньому етапі, оскільки таке втручання має вплив на покращення прогнозу хворих.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie