Шуми середини діастоли (мезодіастолічні)

1. Механізм: диспропорція між площею отвору та об'ємом крові у фазі швидкого наповнення шлуночків.

2. Причини: стеноз мітрального клапана, стеноз трикуспідального клапана, збільшення потоку крові через мітральний або тристулковий клапани (виражена недостатність тих клапанів, дефект міжшлуночкової перетинки, відкрита Боталова протока), недостатність клапана легеневої артерії без легеневої гіпертензії, відносне звуження мітрального клапана при довготривалій аортальній недостатності, міксома лівого або правого передсердь.

3. Аускультація: зазвичай шуми низької частоти й незначної гучності (зазвичай тим голосніші, чим більше диспропорція між потоком крові та площею отвору), розпочинаються після певного відступу від II тону.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie