Стеноз тристулкового клапана (СТК)

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ

Патологічне наповнення правого шлуночка, спричинене стенозом правого венозного (передсердно-шлуночкового) отвору. Причини: ревматична хвороба, дуже рідко інші — карциноїдний синдром, міксома або інша пухлина правого передсердя, тромб у правому передсерді, медикаментозний стеноз, хвороба Уіпла, ендокардит та вроджена атрезія стулока. У більшості випадків спостерігається комбінація  стенозу тристулкового клапана з його недостатністю. Ізольований СТК зазвичай є супутнім до вади мітрального клапана.

КЛІНІЧНА КАРТИНА

1. Суб’єктивні симптоми: прогресуюча втомлюваність, втрата апетиту, незначна задишка.

2. Об’єктивні симптоми: тон (стукіт) — відкриття клапана, пресистолічний шум (у хворих із синусовим ритмом), шум в ранній і середній фазі діастоли (рідко голодіастолічний), більш виражений під час вдиху; симптоми правошлуночкової недостатності →розд. 2.19.1, пульсація печінки (типова пресистолічна пульсація).

ДІАГНОСТИКА

Допоміжні дослідження

1. ЕКГ: Р pulmonale, часто — фібриляція передсердь або ознаки збільшення обох передсердь (з приводу частого співіснування мітральної вади); у зв’язку зі збільшенням правого передсердя амплітуда QRS у V1 може бути зниженою. 

2. РГ грудної клітки: збільшення правого передсердя і розширення верхньої порожнистої вени; вираженість легеневого кровотоку може бути зниженою.

3. Ехокардіографія: оцінка морфології клапана і тяжкості вади. Вважають, що середній градієнт тиску через клапан ≥5 мм рт. ст. при нормальній частоті серцевих скорочень вказує на клінічну значимість вади. 

ЛІКУВАННЯ

1. Консервативне лікування: діуретики (препарати →табл. 2.20-7 і дозування →табл. 2.19-4) і обмеження споживання натрію.

2. Інвазивна терапія: рекомендується у хворих із тяжким стенозом клапана та:

1) з наявністю суб’єктивних симптомів або

2) у яких проводять втручання на клапанах лівих відділів серця (можна виконати спробу черезшкірної вальвулопластики, якщо можливе проведення ПМК). У випадку ізольованого стенозу → черезшкірна балонна вальвулотомія; у випадку супутньої мітральної вади → хірургічне втручання. 

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie