Таблиця 18.9-1. Визначення та діагностичні критерії сепсису і септичного шоку

Терміни і критерії

Використовувалися раніше (1991, 2001)

Нові запропоновані (2016)

сепсис

SIRS, що розвивається у результаті інфікування

небезпечна для життя органна дисфункція, спричинена порушеною регуляцією відповіді організму на інфекцію; ця відповідь призводить до ушкодження тканин і органів (відповідає попередньому терміну «тяжкий сепсис»)

тяжкий сепсис

сепсис, що спричиняє недостатність, або серйозні порушення функції органів (або систем органів →нижче); відповідає терміну «сепсис» у новій термінології

відповідником є «сепсис», див. вище

критерії діагностики порушень функції органів

використовуються для діагностики тяжкого сепсису (→табл. 18.9-2)

використовуються для діагностики сепсису — раптове підвищення результату оцінки за шкалою SOFA на ≥2 балів (табл. 18.9-3)а, якщо виявлено інфекцію, або якщо на неї є підозра

септичний шок

форма тяжкого сепсису з гострою недостатністю кровообігу, що характеризується стійкою гіпотензією (систолічний артеріальний тиск <90 мм рт. ст., середній <65 мм рт. ст., або падіння систолічного тиску на >40 мм рт. ст.), попри адекватну рідинну ресусцитацію (що надалі вимагає застосування вазоконстрикторів)

сепсис, при якому порушення з боку системи кровообігу, метаболічні та порушення на клітинному рівні настільки глибокі, що значно підвищує летальність;

діагноз встановлюють, якщо попри адекватну рідинну ресусцитацію зберігається:

1) гіпотензія, що вимагає застосування вазоконстрикторів для підвищення середнього артеріального тиску ≥65 мм рт. ст., а також

2) концентрація лактату у сироватці крові >2 ммоль/л (18 мг/дл);

шкала, запропонована для раннього виокремлення пацієнтів із загрозою летального наслідкуб

не уточнено, використовувалися як критерії SIRS, так і критерії порушень функцій органів, а також розширені діагностичні критерії сепсису, що включають їх в себе (→табл. 18.9-4)

оцінка за шкалою Quick SOFA (qSOFA) — ≥2 із наступних симптомів:

1) порушення свідомостів;

2) систолічний артеріальний тиск ≤100 мм рт. ст.;

3) частота дихання ≥22/хв;

визначення інтенсивності запальної реакції

використовується у визначенні сепсису — SIRS, або ≥2 із наступних симптомів:

1) температура тіла >38 °C або <36 °C;

2) частота пульсу >90/хвг;

3) частота дихання >20/хв або PaCO2 <32 мм рт.ст.;

4) число лейкоцитів >12 000/µlмкл або <4000/µlмкл, або >10 % незрілих форм нейтрофілів;

не надається (усвідомлюється, що запальна реакція становить лише одну, до того ж не найважливішу зі складових відповіді організму на інфекцію; акцент на порушення функції органів, і прийнято, що це вони суттєво підвищують ризик летального наслідку)

а У пацієнтів без гострих порушень функції органів результат SOFA зазвичай становить 0.

б Критерії SIRS, шкалі qSOFA або інші прогностичні шкали не повинні використовуватися як єдині інструменти оцінки.

в результат оцінки за шкалою коми Глазго (→табл. 1.34-2) <15 балів;

г Може не виникати у пацієнтів, які приймають β‑блокатори.

PaCO2 — парціальний тиск вуглекислого газу в артеріальній крові, SIRS — синдром системної запальної відповіді

на підставі: Intensive Care Med. 2003; 29: 530–538 oraz JAMA. 2016; 315: 801–810. doi:10.1001/jama.2016.0287