Zaproszenie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji medycznej zapraszamy do uczestnictwa w drugiej międzynarodowej konferencji Medical Education Forum (MEF), która się odbędzie w dniach 5–7 maja 2020 roku w Krakowie. Jest to kontynuacja cyklicznych spotkań nauczycieli akademickich, które się odbywają w Krakowie od 2012 roku.

Konferencję organizują Polski Instytut Evidence Based Medicine, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum i McMaster University (kolebka evidence-based medicine [EBM] i problem-based learning [PBL]), we współpracy z European Union of Medical Specialists, European Federation of Internal Medicine, American College of Physicians, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Towarzystwem Internistów Polskich i wydawnictwem Medycyna Praktyczna.

Celem konferencji jest dostarczenie praktycznej wiedzy przydatnej na każdym poziomie edukacji medycznej. Eksperci z Polski, Europy i Ameryki Północnej wygłoszą wykłady poświęcone nowościom w metodologii nauczania medycyny (wystąpienia w języku angielskim będą symultanicznie tłumaczone na język polski). 5 maja odbędzie się „Dzień Polski – Forum Edukacji Medycznej” (wykłady w języku polskim), podczas którego będą omawiane takie zagadnienia jak pacjent symulowany, organizacja pracy w centrum symulacji, symulacja jako narzędzie do nauki umiejętności miękkich oraz metody oceny umiejętności.

Mamy nadzieję, że tematyka MEF z Dniem Polskim oraz renoma wykładowców skłonią Państwa do wzięcia udziału w tym jedynym takim wydarzeniu w Polsce poświęconym nauczaniu medycyny.

W imieniu organizatorów konferencji,

Piotr Gajewski
MD, PhD, FACP

Mark Crowther
MD, MSc, FRCPC

Michał Nowakowski
MD, PhD

American College of Physicans

We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our Cookies Information and Privacy Policy for more details.