Program

5 maja, 2020

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków
Zobacz na mapie

Konferencja - Polski Dzień

8:30–9:30

Rejestracja

9:30–9:50

Otwarcie konferencji

9:50–10:15

Symulacja wysoka, średnia, niska – ale o co chodzi? Nasz „słownik”

dr Szymon Michniewicz

Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Centrum Symulacji Medycznej

Sesja I: Pacjent standaryzowany / symulowany

10:15–10:35

Program pacjentów symulowanych – od czego zacząć?

dr Patrycja Marciniak-Stępak

II Katedra Pediatrii / Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytet medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

10:35–10:55

Czego możemy nauczyć SP?

dr Łukasz Małecki

Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

10:55–11:15

Jak przygotować dobry scenariusz dla pacjenta symulowanego?

dr Agata Stalmach-Przygoda

Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

11:15–11:35

Wykorzystanie SP – sala symulacja / szpital / egzamin

dr Grzegorz Cebula

Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

11:35–12:00

Przerwa kawowa

Sesja II: Organizacja pracy w centrum symulacji

12:00–12:20

Technik symulacji – ale kto to?

mgr Anna Żądło

Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

12:20–12:40

Charakteryzacja, narzędzie do zwiększania realizmu symulacji

mgr Jerzy Jaskuła

Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

12:40–13:00

Przygotowanie instruktorów do prowadzenia zajęć w centrum symulacji

dr Marcin Kaczor

Centrum Symulacji Medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

13:00–13:20

Przygotowanie studentów do zajęć w centrum symulacji

dr Maria Bartczak

Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytet Medyczny w Łodzi

13:20–14:00

Przerwa obiadowa

Sesja III: Symulacja jako narzędzie do nauki umiejętności miękkich

14:00–14:20

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych na kierunkach medycznych

dr Antonina Doroszewska

Studium Komunikacji Medycznej i Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej Warszawski Uniwersytet Medyczny

14:20–14:40

Rozumowanie kliniczne

dr Małgorzata Sudacka

Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

14:40–15:00

Praca w zespole terapeutycznym

dr Grzegorz Cebula

Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

15:00–15:20

Przerwa

Sesja IV: Umiejętności – jak oceniać?

15:20–15:40

Komputer jako oceniający umiejętności studenta

dr Konrad Jabłoński

Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

15:40–16:00

Ocena prostych umiejętności technicznych – ale czy na pewno? – zintegrowana ocena umiejętności miękkich i technicznych podczas wykonywania prostych procedur

dr Grzegorz Cebula

Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

16:00–16:20

Ocena zintegrowanych umiejętności klinicznych – wykorzystanie symulowanych scenariuszy klinicznych do jednoczesnej oceny różnych kompetencji

dr Anna Grodecka

Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji

16:20–16:40

Ocena w miejscu pracy

dr Monika Przestrzelska

Katedra Ginekologii i Położnictwa, Zakład Położnictwa Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

American College of Physicans

We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our Cookies Information and Privacy Policy for more details.