Молнупіравір при амбулаторному лікуванні хворих на COVID-19 із груп ризику — дослідження MOVe-OUT

Дата: 27 січня, 2022
Автор: Anna Bagińska, Jacek Mrukowicz
Додаткова інформація

Скорочення: ДІ — довірчий інтервал, ХОЗЛ — хронічне обструктивне захворювання легень, COVID-19 (coronavirus disease) — захворювання, викликане SARS-CoV-2, ITT — аналіз результатів в окремих групах, виділених відповідно до планованого лікування, NNTnumer needed to treat, RCT (randomized controlled trial) — рандомізоване контрольоване дослідження, RD (risk difference) — різниця ризиків, RR (relative risk) — відносний ризик, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) — коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому 2

Методологія: багатоцентрове (107 центрів у 20 країнах) подвійне сліпе RCT; модифікований ITT-аналіз (включаючи пацієнтів, які отримали ≥1 дозу молнупіравіру або плацебо і не потребували госпіталізації до введення першої дози лікарського засобу/плацебо)

Популяція: 1433 дорослих (вік 43 роки [медіана], жінки 51%), лікованих амбулаторно з приводу лабораторно підтвердженого COVID-19 (протягом ≤5 днів до рандомізації) з легким (55% пацієнтів) або середньотяжким (45%) перебігом, з ≥1 клінічним симптомом, який відповідає клінічній картині COVID-19, тривалістю ≤5 днів, з факторами ризику тяжкого перебігу захворювання (≥1 з наступних: ІМТ ≥30 кг/м2 [74 % пацієнтів], вік >60 років [17 % ], цукровий діабет [16 %], тяжке захворювання серця [серцева недостатність, коронарна хвороба, кардіоміопатія — 12 %], хронічна хвороба нирок [6 %], ХОЗЛ [4 %], активне онкозахворювання [2 %]), середній час від появи симптомів COVID-19 до рандомізації ≤3 дні — 48 % пацієнтів; у дослідження були включені лише люди, не щеплені від COVID-19. До дослідження не включалися особи, в яких лікар очікував появи показань до госпіталізації протягом 48 год, пацієнти, що перебувають на діалізі, або з термінальною стадією ниркової недостатності, з тромбоцитопенією (кількість тромбоцитів <100 000/мкл) або тяжкою нейтропенією (абсолютне число нейтрофілів <500/мкл), а також вагітні жінки.

Втручання: молнупіравір п/о 800 мг 2 × на день впродовж 5 днів

Контроль: плацебо

При необхідності дозволялося стандартне симптоматичне лікування (жарознижувальні, протизапальні лікарські засоби або глюкокортикостероїди), а противірусні препарати, активні щодо SARS-CoV-2 (ремдесивір, моноклональні антитіла), не можна було призначати протягом 29 днів.

Результати: див. табл. 1. Найпоширенішими небажаними явищами були: пневмонія, викликана SARS-CoV-2 (6,3 % пацієнтів у групі молнупіравіру vs 9,6 % у групі плацебо), діарея (2,3 % vs 3,0 %), бактеріальна пневмонія (2,0% vs 1,6%) та посилення симптомів COVID-19 (7,9% vs 9,8%). Найчастішими небажаними симптомами, пов'язаними з лікуванням, були: діарея (1,7% vs 2,1%), нудота (1,4% vs 0,7%) та запаморочення (1,0% vs 0,7%).

Таблиця. Молнупіравір, порівнюючи з плацебо, у хворих на COVID-19 з груп ризику, що отримують амбулаторне лікування

Кінцеві точкиa

Молнупіравір (%)

Плацебо (%)

RD (95% ДІ)

Госпіталізація або смерть від будь-якої причини

6,8

9,7

–3,0 (від –5,9 до –0,1)б

Госпіталізація або смерть від будь-якої причини у групі хворих, початково без серологічного підтвердження інфікування SARS-CoV-2в

7,2

12,3

-5,1 (від -8,8 до -1,6)

Госпіталізація або смерть від будь-якої причини, початково з серологічним підтвердженням інфікування SARS-CoV-2в

3,7

1,4

2,3 (від -1,7 до 7,1)

Небажані проявиг

30,4

33,0

–2,5 (від –7,4 до 2,3)

Відмова від участі у дослідженні через небажані прояви

1,4

2,9

–1,4 (від –3,1 до 0,1)

 

 

 

RR (95% ДІ)

Госпіталізація або смерть з приводу COVID-19

6,3

9,2

0,69* (0,48–1,00)

Госпіталізація або смерть від будь-якої причини у групі хворих, початково без серологічного підтвердження інфікування SARS-CoV-2в

7,2

12,3

0,59* (0,40–0,86)
NNT* 20 (12–66)

смерть з приводу COVID-19

0,1

1,3

0,11 (0,01–0,86)
NNT* 88 (50–376)

a впродовж 29 днів спостереження
б У post hoc аналізі, при якому результат був скоригований за статтю (єдиний фактор, частота якого достовірно відрізнялася в порівнюваних групах) RD -2,8; 95% ДІ: від -5,7 до 0,1.
в Специфічні сироваткові антитіла проти білка N нуклеокапсиду SARS-CoV-2, які вказують на раніше перенесену інфекцію або імунну відповідь на поточну інфекцію (а не на вакцинацію проти COVID-19).
г відсоток пацієнтів з ≥1-м небажаним проявом
* розраховано авторами статті на основі фактичної кількості кінцевих точок, що спостерігаються в досліджуваних групах

 

Висновок

У пацієнтів із груп ризику, лікованих амбулаторно з приводу COVID-19 із легким або середньо тяжким перебігом, пероральне застосування молнупіравіру, порівнюючи з плацебо, знижувало ризик госпіталізації або смерті від будь-яких причин протягом 29 днів спостереження з аналогічним ризиком побічних ефектів.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie