Нові дані нагляду за безпекою вакцин проти COVID-19

Дата: 4 березня, 2022
Автор: Małgorzata Ściubisz, Jacek Mrukowicz
Додаткова інформація

Скорочення: ВТЕ — венозна тромбоемболія, ЄС/ЄЕЗ — Європейський союз/Європейська економічна зона, ЗХЛЗ —загальна характеристика лікарського засобу, ІТП — первинна імунна тромбоцитопенія, ПЕВ — побічні ефекти вакцинації, СГБ — синдром Гійєна-Барре, ТЦВС — тромбоз церебральних венозних синусів, ACIP — Advisory Committee on Immunization Practices, CLS (capillary leak syndrome) — синдром капілярного витоку, COVID-19 (coronavirus disease) — захворювання, викликане SARS-CoV-2, EMA (European Medicines Agency) — Європейське агентство з лікарських засобів, J/J&J — вакцина Ad26.COV2.S проти COVID-19 (Janssen/Johnson & Johnson), MHRA — Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MIS (multisystem inflammatory syndrome) — мультисистемний запальний синдром, PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) — комітет фармнагляду з оцінки ризиків, RR (relative risk) — відносний ризик, TTS (thrombosis with thrombocytopenia syndrome) — синдром тромботичної тромбоцитопенії, VAERS — Vaccine Adverse Event Reporting System

Станом на 26 листопада 2021 р.

У грудні 2021 року пройшов рік від початку вакцинації від COVID-19. На даний момент у всьому світі було введено 7,9 мільярда доз вакцин проти COVID-19 (включаючи Comirnaty [Pfizer], Spikevax [Moderna], Vaxzevria [AstraZeneca], Ad26.COV2.S [Janssen/Johnson & Johnson]), та 54 % населення світу отримали принаймні 1 дозу.1 За цей час не було жодних тривожних сигналів з приводу їх безпеки, які призвели б до негативного співвідношення користі та ризику з подальшим вилученням з обігу будь-якої вакцини, схваленої до застосування в Європейському союзі (ЄС) чи Північній Америці. Ретельний моніторинг безпеки вакцин проти COVID-19 в режимі реального часу, проведений національними та міжнародними реєстраційними органами, дозволяє отримати нову інформацію про рідкісні та дуже рідкісні побічні ефекти. Це дає можливість поточної оцінки балансу користі та ризику вакцин і загальних програм вакцинації та, за необхідності, відповідної модифікації рекомендацій, а також дозволяє оперативно реагувати на сумніви, що виникають у суспільстві.

Побічні ефекти, що помилково пов'язуються з вакцинацією

Висловлені останнім часом сумніви пов'язані із взаємозв'язком вакцин проти COVID-19 зокрема з виникненням мультисистемного запального синдрому (MIS), порушень менструального циклу, а також гломерулонефриту або нефротичного синдрому.

Мультисистемний запальний синдром

MIS – рідкісне, але серйозне ускладнення інфекції, викликаної SARS-CoV-2, у дітей та підлітків. У дорослих також зустрічається, але, ймовірно, набагато рідше. Комітет фармнагляду з оцінки ризиків (PRAC) Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) дійшов висновку, що доступні на сьогодні дані не підтверджують зв'язок між вакцинацією проти COVID-19 та виникненням MIS.2–6 Тривожні сигнали про наявність MIS після вакцинації проти COVID-19 також не були виявлені ​​під час нагляду, що проводить Агентство з регулювання лікарських засобів та виробів медичного призначення Великобританії (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency MHRA), ані в рамках американського проекту Vaccine Safety Datalink (активне спостереження за поствакцинальними побічними ефектами).7

Порушення менструального циклу

Практично від початку вакцинації проти COVID-19 висловлювалися побоювання щодо їх нібито негативного впливу на жіночу фертильність, а останнім часом також щодо зв'язку з порушеннями менструального циклу. У відповідь PRAC розглянув усі випадки порушень менструального циклу, про які повідомлялося після вакцинації проти COVID-19 за допомогою Comirnaty, Spikevax, J/J&J або Vaxzevria у системи популяційного нагляду за побічними ефектами вакцинації (ПЕВ).
У результаті аналізу наявних даних не встановлено потенційний механізм дії вакцин, який міг би викликати порушення менструального циклу, не виявлено конкретної схеми порушень менструального циклу, а в значній частині зареєстрованих випадків симптоми, що спостерігаються, можуть бути викликані прийнятими в даний момент лікарськими засобами або супутніми захворюваннями. Також було показано, що зареєстрована кількість випадків не перевищує очікуваного числа, розрахованого на основі захворюваності до введення загальної вакцинації проти COVID-19.8-11 

Аналогічний аналіз був проведений британським MHRA, який вказав, що число зареєстрованих випадків порушення менструального циклу в період після вакцинації препаратами проти COVID-19, доступними у Великобританії, було невеликим порівняно з кількістю вакцинованих жінок та загальною частотою порушень менструального циклу в жіночій популяції в цілому, а зареєстровані симптоми мали минущий характер. MHRA чітко вказало, що наявні дані не вказують на зв'язок між вакцинацією проти COVID-19 та виникненням порушень менструального циклу.7

Гломерулонефрит та нефротичний синдром

Після повідомлень про випадки гломерулонефриту або нефротичного синдрому у поствакцинальний період із застосуванням препаратів мРНК (Comirnaty або Spikevax) PRAC розглянув усі повідомлення про такі випадки у системі нагляду за ПЕВ. PRAC дійшов висновку, що наявні дані не підтверджують зв'язок між вакцинацією проти COVID-19 препаратами мРНК та виникненням гломерулонефриту або нефротичного синдрому. 8,9

Також не було виявлено тривожних сигналів про виникнення цих подій після вакцинації векторними препаратами (J/J&J або Vaxzevria).5,6

Події, що підлягають особливому моніторингу

У дореєстраційних клінічних дослідженнях III фази вакцин проти COVID-19 деякі дуже рідкісні побічні ефекти реєструвалися дещо частіше у групі вакцинованих осіб, ніж у контрольній групі (що отримувала плацебо замість вакцини). Наявних на той момент даних було недостатньо, щоб оцінити, чи їх виникнення може бути пов'язане причинно-наслідковим зв’язком із вакцинацією, і тому вони підлягали спеціальному моніторингу безпеки в рамках популяційного нагляду під час проведення масової вакцинації.

Синдром Гійєна-Барре

Повідомлялося про випадки підозри на синдром Гійєна-Барре (СГБ) у період після вакцинації векторними препаратами – Vaxzevria (або його дженериками) або J/J&J.
Детальні дані щодо виникнення СГБ після вакцинації препаратом J/J&J отримані внаслідок популяційного нагляду в США (вакцина Vaxzevria там не зареєстрована). У період з 27 лютого по 24 липня 2021 р. після введення 13 209 858 доз даного препарату до системи VAERS (система повідомлення про ПЕВ) було зареєстровано 130 випадків підозри на СГБ, що виникли у період після вакцинації цим препаратом (частота прибл. 1/100 000 введених доз).

Дані, надані PRAC, показують, що на світі до 31 липня 2021 р., після введення приблизно 592 мільйонів доз вакцини Vaxzevria, до системи нагляду за ПЕВ надійшла інформація про 833 випадки підозри на СГБ, що виникли у період після вакцинації цим препаратом (частота близько 1/100 000 введених доз). На сьогоднішній день причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією Vaxzevria та захворюваністю на СГБ не встановлений, але вважається можливим.11

На підставі даних, представлених вище, рішенням EMA загальна характеристика лікарських засобів (ЗХЛЗ) та листок-вкладиш для пацієнта щодо вакцин Vaxzevria та J/J&J були доповнені інформацією про дуже рідкісні випадки СГБ, про розвиток яких повідомлялось після введення цих препаратів. EMA підкреслює, що переваги вакцинації проти COVID-19 препаратами Vaxzevria або J/J&J переважують пов'язаний з ними потенційний ризик.13,14

Така ж позиція щодо вакцини J/J&J була опублікована Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).15

Поперечний мієліт

Поодинокі випадки поперечного мієліту були зареєстровані в ході III фази клінічних досліджень вакцини Vaxzevria. Однак популяційний нагляд по введенню вакцин у загальний доступ не виявив тривожних сигналів щодо зв'язку з поперечним мієлітом.6,7 Також не було тривожних сигналів щодо зв'язку цієї небажаної події з вакцинацією проти COVID-19 препаратами мРНК.
У жовтні 2021 року в щомісячному звіті PRAC вказувалося, що до 31 серпня 2021 року після введення 33 мільйонів доз вакцини J/J&J було зареєстровано 11 випадків поперечного мієліту, які можуть бути пов'язані з введенням цього препарату (частота 3/10 млн доз, що вводяться). Комітет наголосив, що наявні дані не підтверджують причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією J/J&J та поперечним мієлітом. Тим не менш, було вирішено, що поперечний мієліт повинен бути включений в ЗХЛС вакцини J/J&J як можливий дуже рідкісний ПЕВ з "невідомою частотою".17

Венозна тромбоемболія

У звіті з вересня 2021 року PRAC зазначив, що він розпочав ретельний моніторинг випадків венозної тромбоемболії (ВТЕ), зареєстрованих у поствакцинальний період після введення J/J&J. У ньому було зазначено, що у III фазі клінічного дослідження, яке стало підставою для реєстрації препарату, випадки ВТЕ в експериментальній групі реєструвалися дещо частіше, ніж у групі плацебо. Щоб оцінити потенційний зв'язок вакцинації J/J&J із виникненням ВТЕ, PRAC також оцінить додаткові дані двох поточних великих рандомізованих досліджень.18

Інші небажані події

Міокардит i/або перикардит

Під час засідання ACIP 20 жовтня 2021 р. вкотре були представлені оновлені дані про частоту розвитку міокардиту та/або перикардиту у період після вакцинації проти COVID-19 препаратами мРНК (Comirnaty або Spikevax).19 Епідеміологія цих подій була аналогічна до описаної у попередніх звітах. Випадки захворювання були частішими після другої дози вакцини, ніж після першої дози, і в основному виникали у підлітків та молодих людей віком до 30 років (хоча підвищений ризик у чоловіків зберігався до 29-річного віку у випадку вакцинації препаратом Comirnaty та до 49-річного віку при вакцинації Spikevax), частіше у чоловіків, ніж у жінок. Випадки міокардиту та/або перикардиту частіше зустрічалися після вакцинації препаратом Spikevax, ніж Comirnaty (в осіб віком 18–39 років ризик у 2,5 рази вищий у перші 7 днів після вакцинації).20 Симптоми, як правило, з'являлися протягом декількох днів після вакцинації (зазвичай 2–3 дні). 877 із 1640 повідомлень про людей віком 29 років та молодших відповідали початковим критеріям визначення випадку, яке надали Centers for Disease Control and Prevention. 829 осіб (95%) потребували госпіталізації, але 95% з них були виписані додому протягом декількох днів, а майже 80% були визнані такими, що повністю вилікувалися. Аналогічні спостереження щодо виникнення міокардиту та/або перикардиту після вакцинації препаратом Comirnaty отримані під час популяційного нагляду в Ізраїлі.21

Синдром капілярного витоку

PRAC детально проаналізував 3 випадки синдрому капілярного витоку (CLS), про які повідомлялося в період після вакцинації препаратом J/J&J – всі вони виникли протягом перших 2 днів після вакцинації. На основі цього ЗХЛЗ препарату J/J&J була оновлена ​​відповідною інформацією та попередженнями. EMA вказала, як і у випадку векторної вакцини Vaxzevria, що синдром CLS в анамнезі є протипоказанням до вакцинації проти COVID-19 препаратом J/J&J.22

PRAC також розпочав аналіз 6 випадків CLS, зареєстрованих у базі даних EudraVigilance у період після вакцинації Spikevax. PRAC зазначає, що в даний час не встановлено, чи пов'язані ці випадки будь-яким чином із вакцинацією.23

Проте тривожних сигналів щодо виникнення CLS у період після вакцинації препаратом Comirnaty не спостерігалося.3

Багатоформна еритема

У системи нагляду за ПЕВ повідомлялося про випадки підозри на мультиформну еритему в період після вакцинації проти COVID-19 препаратами мРНК. PRAC вказав, що кількість зареєстрованих випадків була дуже невеликою і лише кілька випадків сталися невдовзі після вакцинації (припускаючи можливий зв'язок з вакцинацією), хоча був запропонований вірогідний механізм дії вакцин, який може призвести до таких шкірних реакцій (хвороба вважається реакцією імунної гіперчутливості на інфекцію чи лікарські засоби). На цій підставі PRAC вирішив включити мультиформну еритему в ЗХЛЗ вакцини Comirnaty і Spikevax як можливий дуже рідкісний ПЕВ з «невідомою частотою».8,9

Однак тривожних сигналів щодо виникнення мультиформної еритеми після вакцинації векторними препаратами проти COVID-19 не спостерігалося.5,6

Імунна тромбоцитопенія

У серпні 2021 року PRAC завершив аналіз випадків первинної імунної тромбоцитопенії (ІТП), зареєстрованих після вакцинації J/J&J. Рекомендовано, щоб ЗХЛЗ вакцини J/J&J була доповнена відповідною інформацією про це небажане явище. PRAC вказав, що в осіб із ІТП в анамнезі ризик тромбоцитопенії слід оцінювати до вакцинації, а також рекомендується поствакцинальний моніторинг кількості тромбоцитів.9 PRAC надав подібні рекомендації для векторної вакцини Vaxzevria.24
PRAC дійшов висновку, що на основі наявних даних не можна виключити причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією препаратом Spikevax і дуже рідкісними випадками ІТП, і тому продовжуватиме й надалі уважно відстежувати повідомлення, що надходять у популяційні системи нагляду за ПЕВ.25
У той же час не зареєстровано тривожних сигналів щодо виникнення ІТП після вакцинації препаратом Comirnaty.3

Тромбоз синусів твердої мозкової оболонки без тромбоцитопенії

Синдром тромботичної тромбоцитопенії (TTS), також у формі тромбозу церебральних венозних синусів твердої мозкової оболонки (ТЦВС), є дуже рідкісним, але відомим небажаним явищем після вакцинації векторними препаратами проти COVID-19 — Vaxzevria та J/J&J.

У жовтні 2021 р. PRAC завершив огляд випадків підозри на ТЦВС без тромбоцитопенії, зареєстрованих у період після вакцинації препаратом Vaxzevria. Більшість із них виникла у перші 4 тижні після вакцинації. На цій підставі PRAC рекомендував, щоб ЗХЛЗ вакцини Vaxzevria включала ТЦВС без тромбоцитопенії як можливий дуже рідкісний ПЕВ. Він також зазначив, що ТЦВС без тромбоцитопенії може вимагати лікування, відмінного від рекомендованого для TTS.26

У той же час не зареєстровано тривожних сигналів щодо виникнення ТЦВС без тромбоцитопенії після вакцинації J/J&J.5

Парестезії, гіпестезія, знижений апетит та інші небажані події

У ЗХЛЗ вакцини Comirnatу додано інформацію щодо повідомлень про поствакцинальну парестезію або гіпестезію в період після вакцинації цим препаратом. Більшість із них виникла протягом перших 24 годин після вакцинації. Водночас комітет наголосив, що наявні дані не дозволяють оцінити, чи зв'язок між вакцинацією та цими подіями має причинно-наслідковий характер.8 Аналогічне рішення було прийнято щодо вакцини J/J&J.18

У той же час не було зареєстрованого тривожних сигналів про парестезію або гіпестезію в період після вакцинації препаратом Spikevax або Vaxzevria.4,6
ЗХЛЗ вакцини Comirnatу також доповнена інформацією про появу в поствакцинальному періоді слабкості, надмірної сонливості, зниження апетиту та підвищеної пітливості в нічний час.8

 

 

Резюме

Популяційний нагляд та аналіз щодо безпеки вакцин проти COVID-19 проводяться в режимі реального часу з короткими інтервалами (циклічно), а регулятори безпеки лікарських засобів у різних країнах постійно контактують один з одним для обміну інформацією. Приклади швидкого виявлення та впровадження відповідної процедури (тобто зміни рекомендацій щодо відбору до вакцинації або оновлення ЗХЛЗ окремих препаратів з урахуванням нових можливих небажаних явищ) є доказом ефективності систем нагляду за ПЕВ. Нинішній досвід масового застосування вакцин проти COVID-19 не вказує на будь-які тривожні сигнали щодо їх безпеки, які призвели б до вилучення з обігу будь-якої вакцини. У даний час переваги вакцинації проти COVID-19 будь-яким препаратом, схваленим у ЄС чи Північній Америці, переважують пов'язані з нею потенційні ризики.
Література

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie