Безсимптомний перебіг COVID-19, що імітує дисеміноване онкологічне захворювання, у чоловіка з вперше діагностованим цукровим діабетом 2-го типу

Дата: 24 січня, 2022
Автор: Hanna Kwiendacz, Katarzyna Nabrdalik, Michał Dobrakowski, Janusz Gumprecht
Додаткова інформація

Скорочення: КТ — комп’ютерна томографія, ЗТ-ПЛР — полімеразно-ланцюгова реакція зі зворотною транскрипцією, COVID-19 (англ. — coronavirus disease) — захворювання, викликане SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 (англ. — severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) — коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому 2

Перші повідомлення про SARS-CoV-2 — новий вірус, що викликає COVID-19, — з'явилися у грудні 2019 року.1 Лише у чверті безсимптомних інфікованих людей за результатами комп'ютерної томографії (КТ) грудної клітки не виявляють відхилень, тому COVID-19 може стати джерелом нових діагностичних дилем.2

Цей клінічний випадок стосується 53-річного чоловіка без супутніх захворювань, якого було госпіталізовано у діабетологічне відділення у лютому 2021 року через вперше діагностований цукровий діабет 2-го типу та гарячку невідомого походження. Лабораторні дослідження виявили гіперглікемію (459 мг/дл; глікований гемоглобін 13,01 %) та підвищення показників маркерів запалення (С-реактивний білок 217,56 мг/л [норма <5 мг/л], прокальцитонін 11,47 нг/мл [норма <0,5 нг/мл]). Фізикальний огляд виявив виразку лівої підошви (рис. 1). Була застосована інсуліно- та антибіотикотерапія, досягнуто задовільного глікемічного контролю, припинення лихоманки та нормалізації маркерів запалення.

Виразка лівої підошви Рисунок 1. Виразка лівої підошви

За місяць до надходження у стаціонар у пацієнта було діагностовано безсимптомну інфекцію, спричинену SARS-CoV-2, що було підтверджено тестом ЗТ-ПЛР. З того часу чоловік скаржився на постійну втому, часте сечовипускання, підвищену спрагу та зниження маси тіла (6 кг). При ультразвуковому дослідженні (УЗД) органів черевної порожнини виявлено кілька вогнищевих уражень у правій частці печінки (рис. 2).

Вогнищеві ураження у правій долі печінки, що візуалізуються при УЗД органів черевної порожнини.

Рисунок 2. Вогнищеві ураження у правій долі печінки, що візуалізуються при УЗД органів черевної порожнини.

Для більш точної оцінки уражень була проведена комп'ютерна томографія (КТ), яка виявила вузлуваті ураження в обох легенях (рис. 3) та кілька вогнищевих уражень у печінці (рис. 4).
На підставі виявлених порушень запідозрено дисеміноване новоутворення. В рамках подальшої діагностики була проведена біопсія одного з утворень легені, проте при гістологічному дослідженні пухлинних клітин виявлено не було. Ендоскопічні дослідження шлунково-кишкового тракту та консультація уролога не виявили локалізації первинної пухлини. Хворого було виписано додому з рекомендацією виконати контрольну КТ.

На КТ візуалізуються: вузлові зміни (позначені червоними колами) у лівій легені (A) та правій легені (В) та їх регрес через 3 місяці (Б та Г відповідно)

Рисунок 3. На КТ візуалізуються: вузлові зміни (позначені червоними колами) у лівій легені (A) та правій легені (В) та їх регрес через 3 місяці (Б та Г відповідно)

При КТ органів черевної порожнини та грудної клітки через 3 місяці був візуалізований практично повний регрес змін у легенях та печінці (рис. 3Б та рис. 3Г, рис. 4Б).
З того часу, як у Китаї виявлено COVID-19, ця хвороба змінила як повсякденне життя, так і медичну реальність. До пандемії рандомізовані контрольовані дослідження були на вершині ієрархії досліджень у сфері доказової медицини (evidence based medicine [EBM]). Проте в даний час, коли лікарі стикаються з раніше невідомим захворюванням, зросло значення описів випадків, які допомагають краще зрозуміти його природу.

На КТ візуалізуються: вузлові ураження печінки (позначені червоними колами; (A) та їх регрес через 3 місяці (Б) Рисунок 4. На КТ візуалізуються: вузлові ураження печінки (позначені червоними колами; (A) та їх регрес через 3 місяці (Б)

Опубліковані раніше описи випадків захворювання показують, що SARS-CoV-2 може імітувати набряк легенів, кровотечу, саркоїдоз, інфаркт легені, інтерстиціальні захворювання легень або аденокарциному легенів.3 Що стосується неопластичних змін у печінці, ми знайшли тільки одне повідомлення про COVID-19, що імітує рак жовчних шляхів.4 У той же час ми не виявили жодного опису випадку інфекції, спричиненої SARS-CoV-2, яка б нагадувала дисеміноване онкологічне захворювання з вогнищевими вузловими змінами в легенях, що дозволяють запідозрити первинну пухлину або метастази, або вогнищевими зміни в печінці, що передбачають наявність метастазів.

Більш того, з'являється все більше даних, що свідчать про зв'язок між COVID-19 і цукровим діабетом, при цьому хворі на цукровий діабет схильні до підвищеного ризику тяжкого перебігу COVID-19. У той самий час серед інфікованих SARS-CoV-2 вперше виявляють цукровий діабет, у зв'язку з чим підозрюється діабетогенний ефект COVID-19.5
Ще багато потрібно дізнатися про COVID-19, але варто пам'ятати, що клінічна картина цього захворювання може бути оманливою.

Література

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie