Кавернозні ураження легень, спричинені пневмонією в ході COVID‑19

Дата: 13 грудня, 2021
Автор: Justyna Emeryk‑Maksymiuk, Anna Grzywa‑Celińska, Katarzyna Szewczyk, Agnieszka Zwolak
Додаткова інформація

Скорочення: COVID‑19 (coronavirus disease) — захворювання, спричинене SARS‑CoV‑2, SARS‑CoV‑2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) — коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому 2, К— комп’ютерна томографія, ТЕЛА — тромбоемболія легеневої артерії

Кавернозні ураження в легенях визначаються як повітряні простори, що утворюються в інфільтративних ураженнях, в пухлині легені або в лімфатичному вузлі через колікваційний некроз тканин та евакуацію рідкого вмісту через дренуючий бронх. Картина порожнин у паренхімі легень не є типовою для COVID-19.1,2 Ми представляємо випадок пацієнта з пневмонією, викликаною SARS-CoV-2, у якого в ході захворювання розвинулися кавернозні ураження легень.

62-річного чоловіка, курця сигарет (25 пачок-років), госпіталізували в листопаді 2020 року через лихоманку до 39 °C і задишку. На момент поступлення у зв'язку з дихальною недостатністю пацієнт вимагав пасивної оксигенотерапії з потоком 15 л/хв. При аускультації виявлено двостороннє ослаблення везикулярного дихання та поодинокі вологі хрипи. За допомогою методу ланцюгової полімеразної реакції зі зворотньою транскрипцією (ЗТ-ПЛР) у мазку з носоглотки виявлено наявність SARS-CoV-2. Рентгенограма грудної клітки, зроблена на момент поступлення, показала обширні двосторонні плямисті затемнення. Комп'ютерна томографія (КТ) легень (рис. А) виявила дифузні ділянки консолідації легеневої паренхіми з повітряною бронхограмою, картину бруківки та ділянки за типом «матового скла», характерні для гострої фази пневмонії в ході COVID-19.3 Пацієнт проходив лікування відповідно до чинних рекомендацій Польського товариства епідеміологів та інфекціоністів.4 Контрольна КТ (рис. B), проведена через 2 тижні, показала обширне пошкодження паренхіми легені з утворенням порожнин (розмір найбільшої з них складав 62 × 75 мм) та частковий регрес уражень за типом «матового скла».

Рисунок 1.

 

Найбільш повний аналіз кавернозних уражень легень при COVID-19 був представлений Zoumot і співавт.5 У їхній роботі у 12 із 178 пацієнтів з COVID-19 (усі чоловіки, у яких застосовувалася інвазивна штучна вентиляція легень) утворилися порожнини в паренхімі легень. Залишається відкритим питання, чи не сприяли формуванню кавернозних уражень у цих пацієнтів механічна вентиляція легень та можливе її ускладнення — баротравма легень.

Також виникає питання, чи не викликані кавернозні ураження легень при COVID-19 колікваційним некрозом легеневої тканини, який є нетиповим наслідком тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) із супутнім інфарктом легені, тим більше, що ризик ТЕЛА при COVID-19 високий.

Представлений пацієнт не проходив КТ-ангіографію легеневих артерій, але ехокардіографія через кілька днів після поступлення у стаціонар не показала ознак перевантаження правого шлуночка серця. Це свідчить проти гемодинамічно значущої ТЕЛА.

У світлі наведених даних слід вважати дуже ймовірним, що в описаного пацієнта саме інфекція, викликана SARS-CoV-2, призвела до такого обширного ураження легень.

Підсумовуючи: хоча утворення кавернозних уражень у легенях не характерне для COVID-19 і має схиляти до проведення диференційної діагностики, у деякі пацієнтів вони можуть бути прямим чи непрямим результатом інфікування SARS-CoV-2.

Література
Дивіться також

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie