Оцінка серцево-судинного ризику у дорослих із надмірною масою тіла або ожирінням без супутніх метаболічних порушень

Дата: 9 березня, 2021
Автор: Anna Bagińska, Beata Piwońska-Solska

Обговорення статті: Metabolically healthy overweight/obesity are associated with increased risk of cardiovascular disease in adults, even in the absence of metabolic risk factors: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies

Opio J. i співавт.

Obesity Reviews, 2020; 21: e13127

Скорочення: ДІ — довірчий інтервал, ІМТ — індекс маси тіла, МС — метаболічний синдром, СС — серцево-судинний, RR — відносний ризик

У деяких людей із надмірною масою тіла, у яких фактори метаболічного ризику відсутні або незначно виражені, діагностують так звану надмірну масу тіла/метаболічно здорове ожиріння. Опубліковані на сьогоднішній день дослідження характеризуються значною неоднорідністю результатів, що не дозволяє зробити однозначні висновки про вплив надмірної маси тіла та ожиріння без супутніх метаболічних порушень на СС ризик.

Метою систематичного огляду, результати якого були опубліковані в «Obesity Reviews» 2020 року, була оцінка СС ризику у «метаболічно здорових» дорослих з надмірною масою тіла або ожирінням. До огляду відібрано 23 проспективні когортні дослідження, опубліковані в період з 2005 по 2018 рік, які оцінювали СС ризик у дорослих із надмірною масою тіла або ожирінням, які були «метаболічно здоровими». У дослідження були залучені 4 492 723 дорослих без супутніх СС захворювань, цукрового діабету, раку або хронічної хвороби нирок. Надмірна маса тіла була визначена як ІМТ 25–29,9 кг/м2, а ожиріння — як ІМТ ≥30 кг/м2. Залежно від дослідження, метаболічне здоров'я визначалося як:

1) відсутність компонентів МС (9 досліджень), або

2) наявність ≤1-го (4 дослідження) або ≤2-х (3 дослідження) компонентів МС відповідно до критеріїв NCEP ATP III або IDS, або

3) відсутність будь-яких метаболічних порушень (7 досліджень).

У більшості досліджень оцінювався ризик виникнення композитної кінцевої точки, яка включала: ішемічну хворобу серця, стенокардію, інфаркт міокарда, цереброваскулярне захворювання, серцеву недостатність. Період спостереження становив 3,6–30 років.

Автори зазначили, що «метаболічно здорові» люди з надмірною масою тіла (20 досліджень) мали значущо вищий ризик розвитку СС захворювань в порівнянні з метаболічно здоровими людьми з нормальною масою тіла (RR 1,34; 95 % ДІ: 1,23–1,46). Ризик був підвищеним незалежно від використовуваного визначення метаболічного здоров'я, в тому числі у людей без будь-яких факторів ризику. В осіб із «метаболічно здоровою» надмірною масою тіла також виявлено значущо підвищений ризик смерті від будь-якої причини (RR 1,22; 95 % ДІ: 1,02–1,46) і смерті від СС причин (RR 1,34; 95 % ДІ: 1,12–1,61). Аналогічні результати були отримані у «метаболічно здорових» пацієнтів із ожирінням. Ризик виникнення СС захворювання і смерті від будь-якої причини у цих пацієнтів був значно вищим, порівнюючи з пацієнтами з нормальною масою тіла без факторів метаболічного ризику (відповідно RR 1,58; 95 % ДІ: 1,34–1,85 і RR 1,59; 95 % ДІ: 1,02–2,47). Однак відмінностей щодо ризику смерті від СС причин між порівнюваними групами не спостерігалося (RR 2,22; 95 % ДІ: 0,96–5,11).

Результати систематичного огляду дають підстави зробити висновок про те, що СС ризик значно вищий у хворих із надмірною масою тіла або ожирінням без факторів метаболічного ризику в порівнянні з метаболічно здоровими людьми з нормальною масою тіла.

Тому не слід використовувати діагноз «метаболічно здорове ожиріння», оскільки він може вводити в оману, неадекватно відображаючи істинний ризик розвитку СС захворювань і смерті від будь-якої причини у цих пацієнтів.

 

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie