Рестриктивна або ліберальна стратегія оксигенотерапії у дорослих, госпіталізованих після раптової зупинки кровообігу — систематичний огляд

Дата: 26 квітня, 2021
Автор: Anna Bagińska, Michał Długaszek

Обговорення статті: Conservative or liberal oxygen therapy in adults after cardiac arrest: an individual-level patient data meta-analysis of randomised controlled trials.

P.J. Young i співавт.

Resuscitation, 2020; 157: 15–22

Скорочення: ВІТ — відділення інтенсивної терапії, ДІ — довірчий інтервал, FiO2 (fraction of inspired oxygen) — концентрація кисню в дихальній суміші, РЗК — раптова зупинка кровообігу, ШВЛ — штучна вентиляція легень, aHR — скориговане співвідношення ризиків, PaO2 — парціальний тиск кисню, RCT (randomized controlled trial) — рандомізоване дослідження,  SpO2 — насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем, виміряне пульсоксиметром

Методологія: систематичний огляд з мета-аналізом індивідуальних даних пацієнтів із 7 RCT, опублікованих у 2006–2020 роках.

Вибірка: 429 дорослих пацієнтів (середній вік 62 роки, чоловіки 79 %) із підозрою на гіпоксично-ішемічну енцефалопатію (яка визначається як: пацієнт, що поступив у ВІТ з приводу РЗК, перебуває на ШВЛ, або пацієнт, що поступив у ВІТ з діагностованою або підозрюваною гіпоксично-ішемічною енцефалопатією, або непритомний пацієнт, заінтубований, зі стійким відновленням спонтанного кровообігу після РЗК); внутрішньогоспітальна РЗК у 5 %, РЗК в присутності свідків — у 85 %, серцево-легенева реанімація, проведена свідком РЗК — у 76 %, медична причина РЗК — у 89 % пацієнтів, час до відновлення спонтанного кровообігу — 14,95 хв.

Втручання: рестриктивна (консервативна, контрольована) оксигенотерапія (в залежності від дослідження: SpO2 88–92 % до виписки з ВІТ, PaO2 75–112,5 мм рт. ст. через 36 год після поступлення у ВІТ або потік кисню 2 л/хв або 4 л/хв [зменшували до 2 л/хв, якщо SpO2 ≥90%], SpO2 90–94 % протягом 72 год, SpO2 ≤96 % [FiO2 знижували до 0,21, якщо SpO2 ≥90 %], FiO2 0,3 протягом 60 хв збільшували на 0,1, якщо SpO2 <95 % протягом ≥5 хв, або SpO2 94–98 % протягом 60 хв).

Контроль: підвищена подача кисню (в залежності від дослідження: SpO2 ≥96 % до виписки з ВІТ, PaO2 150–187,5 мм рт. ст. протягом 36 год після поступлення у ВІТ, потік кисню >10 л/хв через маску з резервуаром, SpO2 >95 % протягом 72 год, FiO2 ≥0,3 або FiO2 1,0 протягом 60 хв).

Результати: див. табл.

Таблиця. Рестриктивна стратегія оксигенотерапії, порівнюючи зі збільшеною подачею кисню у дорослих хворих після РЗК із підозрою на гіпоксично-ішемічну енцефалопатію

Кінцеві точки

Рестриктивна стратегія оксигенотерапії (%)

Збільшена подача кисню (%)

aORa (95% ДІ)

Смерть від будь-якої причиниб

40,7

50,0

0,58 (0,35–0,96)

Сприятливий неврологічний статус через 6 місяців після РЗКв

55,2

45,5

1,62 (0,95–2,76)

Смерть від будь-якої причини впродовж 30 днів

41,8

50,8

0,63 (0,38–1,05)

Смерть від будь-якої причини впродовж 90 днів

40,0

49,4

0,65 (0,39–1,08)

Смерть від будь-якої причини впродовж 180 днів

39,4

48,1

0,67 (0,40–1,12)

Смерть від будь-якої причини під час госпіталізації

42,9

52,7

0,54 (0,29–1,01)

a результат з поправкою на вік, присутність свідків під час РЗК, серцево-легеневу реанімацію, проведену свідками РЗК, наявність ритму, що є показанням до дефібриляції, а також час до відновлення спонтанного кровообігу
б оцінка під час максимального періоду спостереження в дослідженнях (в залежності від дослідження: період до виписки з лікарні або ≤1 року)
в результат 1–2 бали за шкалою Cerebral Performance Category або ≥5 балів за шкалою Glasgow Outcome Scale-Extended

Висновки

У дорослих пацієнтів, госпіталізованих через перенесену РЗК, рестриктивна стратегія оксигенотерапії в порівнянні з ліберальною подачею кисню пов'язана з нижчою летальністю (результат для максимального періоду спостереження в дослідженні) і не впливає на досягнення сприятливого неврологічного статусу пацієнтів. Показники 30-, 90-, 180-денної і госпітальної летальності були чисельно нижчими у пацієнтів, які отримували рестриктивну подачу кисню, ніж у контрольній групі, але різниця між групами не досягла статистичної значущості.

Примітки

1. Більшість пацієнтів, включених в мета-аналіз, мали РЗК в позалікарняних умовах, що може впливати на розвиток первинного пошкодження головного мозку і продемонстровану відсутність відмінностей щодо неврологічного прогнозу (більш тривала ішемія або навіть невідома її тривалість до початку проведення перших заходів).

2. Відповідно до Клінічних настанов щодо постреанімаційної допомоги Європейської ради з реанімації і Європейського товариства інтенсивної терапії з 2015 р. у пацієнтів зі збереженням спонтанного дихання моніторинг SpO2 слід проводити якомога швидше, а кисень слід вводити тільки при рівні SpO2 нижче 94 %.

3. Відповідно до вищезазначених клінічних настанов, штучна вентиляція легенів повинна розглядатися у кожного пацієнта з порушенням функції головного мозку — автори клінічних настанов не згадують про цільові значення SpO2 або парціального тиску кисню артеріальної крові, але за доцільне вважається прагнути до нормоксеміі в дослідженнях газів артеріальної крові.

4. Нова версія клінічних настанов Європейської ради з реанімації з’явиться навесні 2021 року.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie