Порушення вуглеводного обміну у хворих, інфікованих вірусом гепатиту C. 1-ша частина

Пауліна Мулавка

Навіть 170 мільйонів людей у світі хворіє на хронічний вірусний гепатит С. Лікуючі лікарі цих хворих повинні пам’ятати про високий ризик порушень вуглеводного обміну у своїх пацієнтів і періодично проводити скринінг цукрового діабету. Оцінюють, що навіть до 33 % хворих з хронічним вірусним гепатитом С також хворіють на цукровий діабет 2-го типу.

На основі результатів численних досліджень виявлено двонаправлений зв’язок між хронічним вірусним гепатитом С і цукровим діабетом. В осіб із хронічним інфікуванням вірусом гепатиту С (hepatitis C virus — HCV) ризик захворіти на цукровий діабет 2-го типу є вищим. Дослідження також вказують на цукровий діабет 2-го типу, як предиспонуючий фактор інфікування HCV. Існують гіпотези, що цукровий діабет 1-го типу може бути однією з аутоімунних маніфестацій вірусного гепатиту С. Лікування вірусного гепатиту С, особливо інтерфероном альфа (ІФН-α), може індукувати розвиток цукрового діабету. Інсулінорезистентність та цукровий діабет 2-го типу мають негативний вплив на наслідки хронічного вірусного гепатиту С, напр. збільшують ризик цирозу і гепатоцелюлярного раку (hepatocellular carcinoma — HCC), також можуть асоціюватися з гіршою відповіддю на противірусну терапію.

Які фактори ризику цукрового діабету 2-го типу спостерігаються у хворих із вірусним гепатитом С?

Старший вік і більша тривалість інфікування HCV підвищують ризик цукрового діабету 2-го типу. У дослідженні NHANES III ймовірність розвитку цукрового діабету 2-го типу у HCV-інфікованих дорослих американців віком старше 40-ка років було вдвічі вищим, порівнюючи з пацієнтами у віці менше 40-ка років. У чоловіків частіше спостерігається прогресування хронічного вірусного гепатиту С у фіброз та цироз. Однак складно точно оцінити роль статі в порушеннях вуглеводного обміну у хворих із хронічним вірусним гепатитом С. Схожим чином, як і в загальній популяції, також і в HCV-інфікованих осіб сімейний анамнез щодо цукрового діабету є фактором ризику розвитку цукрового діабету. Що стосується генотипу, виглядає на те, що особливо генотипи 1, 2 і 4 асоціюються з розвитком цукрового діабету 2-го типу. Фіброз і стеатоз печінки асоціюються з вищим індексом маси тіла (ІМТ), більшою окружністю талії та вищим індексом інсулінорезистентності (homeostasis model assessment — HOMA). У деяких дослідженнях фіброз та цироз були незалежним фактором ризику розвитку цукрового діабету 2 -го типу. Ступінь занедбаності захворювання печінки впливає на появу порушень вуглеводного обміну. Навіть у 70–80 % хворих із цирозом печінки на фоні хронічного вірусного гепатиту С виявляють порушену толерантність до глюкози, а у 50 % розвивається цукровий діабет. У хворих з хронічним вірусним гепатитом С, які не відповідають на лікування, частіше спостерігається цукровий діабет та інсулінорезистентність.

Які механізми призводять до порушень вуглеводного обміну у HCV-інфікованих хворих?
— Індукція стеатозу, фіброзу і цирозу печінки
— Інтенсифікація утворення реактивних форм кисню
— Персистенція хронічного запального процесу
— Прямий вплив на сигнальний шлях інсуліну
— Дисфункція бета-клітин підшлункової залози.

Література

1. Arase Y., Kawamura Y., Seko Y. i співавт.: Efficacy and safety in sitagliptin therapy for diabetes complicated by non-alcoholic fatty liver disease. Hepatol. Res. 2013 Nov; 43 (11): 1163–1168.
2. Aytug S., Reich D., Sapiro L.E., Bernstein D. i співавт.: Impaired IRS-1/PI3-kinase signaling in patients with HCV: a mechanism for increased prevalence of type 2 diabetes. Hepatology 2003 Dec; 38 (6): 1384–1392.
3. Brackett C.C.: Clarifying metformin's role and risks in liver dysfunction. J. Am. Pharm. Assoc. (2003) 2010 May-Jun; 50 (3): 407–410.
4. Bureau C., Bernad J., Chaouche N. i співавт.:  Nonstructural 3 protein of hepatitis C virus triggers an oxidative burst in human monocytes via activation of NADPH oxidase. J. Biol. Chem. 2001 Jun 22;.276.(25):.23077–23083.
5. Deltenre P., Louvet A., Lemoine M. i співавт.: Impact of insulin resistance on sustained response in HCV patients treated with pegylated interferon and ribavirin: a meta-analysis. J. Hepatol. 2011 Dec; 55 (6): 1187–1194.
6. Guo X., Jin M., Yang M i співавт.: Type 2 Diabetes Mellitus and the Risk of Hepatitis C Virus Infection: A systemic review. Sci. Rep. 2013 Oct 18; 3: 2981.
7. Hammerstad S.S., Grock S.F., Lee H.J. i співавт.: Diabetes and Hepatitis C: A Two-Way Association. Front Endocrinol (Lausanne) 2015 Sep 14; 6: 134.
8. Harrison T.A., Hindorff L.A., Kim H. i співавт.: Family history of diabetes as a potential public health tool. Am. J. Prev. Med. 2003 Feb; 24 (2): 152–159.
9. Huang Y.W., Yang S.S., Fu S.C., Wang T.C. i співавт.:  Increased risk of cirrhosis and its decompensation in chronic hepatitis C patients with new-onset diabetes: a nationwide cohort study. Hepatology 2014 Sep; 60 (3): 807–814.
10. Hui J.M., Sud A., Farrell G.C., Bandara P. i співавт.:  Insulin resistance is associated with chronic hepatitis C virus infection and fibrosis progression. Gastroenterology 2003 Dec;125 (6): 1695–1704.
11. Kihara Y., Ogami Y., Tabaru A. i співавт.:  Safe and effective treatment of diabetes mellitus associated with chronic liver diseases with an alpha-glucosidase inhibitor, acarbose. J. Gastroenterol. 1997 Dec; 32 (6): 777–782.
12. Knobler H., Schihmanter R., Zifroni A. i співавт.:  Increased risk of type 2 diabetes in noncirrhotic patients with chronic hepatitis C virus infection. Mayo Clin. Proc. 2000 Apr; 75 (4): 355–359.
13. Masini M., Campani D., Boggi U. i співавт.:  Hepatitis C virus infection and human pancreatic beta-cell dysfunction. Diabetes Care 2005 Apr; 28 (4): 940–941.
14. Mehta S.H., Brancati F.L., Sulkowski M.S. i співавт.:  Prevalence of type 2 diabetes mellitus among persons with hepatitis C virus infection in the United States. Ann. Intern. Med. 2000 Oct. 17; 133 (8): 592–599.
15. Missiha S.B., Ostrowski M., Heathcote E.J.: Disease progression in chronic hepatitis C: modifiable and nonmodifiable factors. Gastroenterology 2008 May;134 (6): 1699–1714.
16. Papatheodoridis G.V., Chrysanthos N., Savvas S. i співавт.:  Diabetes mellitus in chronic hepatitis B and C: prevalence and potential association with the extent of liver fibrosis. J. Viral. Hepat. 2006 May;13 (5): 303–310.
17. Romero-Gómez M., Del Mar Viloria M., Andrade R.J. i співавт.:  Insulin resistance impairs sustained response rate to peginterferon plus ribavirin in chronic hepatitis C patients. Gastroenterology 2005 Mar; 128 (3): 636–641.
18. Romero-Gómez M., Diago M., Andrade R.J. i співавт.: Treatment of insulin resistance with metformin in naive genotype 1 chronic hepatitis C patients receiving peginterferon alfa-2a plus ribavirin. Hepatology 2009 Dec; 50 (6): 1702–1708.
19. Sumie S., Kawaguchi T., Kawaguchi A. i співавт.:  Effect of pioglitazone on outcome following curative treatment for hepatocellular carcinoma in patients with hepatitis C virus infection: A prospective study. Mol. Clin. Oncol. 2015 Jan; 3 (1): 115–120.

 

Рекомендації МОЗ України

Нові рекомендації

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie