Внутрішньошлуночкові блокади

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ

Внутрішньошлуночкові блокади можуть мати вигляд блокади гілки або ніжки пучка Гіса і є наслідком значного сповільнення або переривання провідності. Комбінації блокад: блокада передньої і задньої гілки лівої ніжки; блокада правої або лівої ніжки; блокада правої ніжки з блокадою передньої або задньої гілки лівої ніжки. Трипучкова блокада — погіршення провідності по всіх пучках одночасно або по черзі; цією назвою описується також двохпучкова блокада з АВ-блокадою І ст.

Причини блокади правої ніжки: вроджені вади серця (найчастіше дефект міжпередсердної перегородки), ІХС або ідіопатичний склероз; часто як ізольована патологія. Картина псевдоблокади правої ніжки з елевацією ST має місце при синдромі Бругада (насправді зубець J помилково інтерпретується як зубець R’).

Причини блокади лівої ніжки: органічні хвороби серця — ІХС, кардіоміопатії (особливо дилатаційна), міокардит, вади серця, захворювання сполучної тканини, хвороби, що протікають з інфільтрацією серцевого м’яза, ідіопатичний фіброз і кальциноз.

Внутрішньошлуночкові блокади можуть бути наслідком дії антиаритимічних ЛЗ, особливо І класу і аміодарону. Блокада ніжки частіше спостерігається при тахікардії, рідше при брадикардії.

КЛІНІЧНА КАРТИНА ТА ТИПОВИЙ ПЕРЕБІГ

Внутрішньошлуночкові блокади без запущеної АВ-блокади зазвичай клінічно не проявляються. У хворих з дисфункцією лівого шлуночка і серцевою недостатністю блокада лівої ніжки посилює дисфункцію лівого шлуночка, недостатність мітрального клапана, а цим самим серцеву недостатність.

У випадку двох — або трипучкової блокади існує ризик повільного прогресування до запущеної АВ-блокади, або до повної АВ-блокади (підозрюйте ці порушення, якщо виникають синкопе). Пам’ятайте про можливість розвитку ШТ.

ДІАГНОСТИКА

Проводиться на основі критеріїв ЕКГ.

1. Блокада гілки лівої ніжки:

1) відхилення електричної осі серця вліво >−30° (блокада передньої гілки), або вправо >+90° (блокада задньої гілки);

2) тривалість комплексу QRS <0,12 с;

3) зубці:

а) R в ІІ, ІІІ і aVF, Q в І і aVL — блокада передньої гілки;

б) R в І і aVL, Q в III — блокада задньої гілки.

2. Блокада ніжки:

1) тривалість комплексу QRS ≥0,12 с;

2) зазвичай різнонаправлені положення сегментів ST і зубців Т по відношенню до основної направленості комплексів QRS;

3) форма комплексу QRS:

а) типу rsR, rSR, rsr, рідко по типу широкого, зазубреного зубця R в V1–V2 — блокада правої ніжки (рис. 2.7-3А);

б) монофазні комплекси QRS по типу зазубреного або роздвоєного зубця R у V5–V6 — блокада лівої ніжки (рис. 2.7-3Б).

ЛІКУВАННЯ

1. Лікування основного захворювання.

2. Показання до імплантації ЕКС у хворих із блокадою ніжки пучка Гіса:

1) синкопе, блокада ніжки і позитивний результат ЕФД, визначений як HV ≥70 мс чи спровокована АВ-блокада ІІ ст. або ІІІ ст. в системі пучка Гіса і волокон Пуркіньє під час стимуляції передсердь зі зростаючою частотою, або після фармакологічної провокації;

2) поперемінна блокада ніжки незалежно від симптомів.

3. Показання до імплантації двохкамерного ЕКС, ресинхронізуючого роботу шлуночків розд.2.19.1.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie