Комбінована вада мітрального клапана

Співіснування стенозу і недостатності мітрального клапана. Причини: ревматична хвороба серця, рідше дегенеративні зміни.

Клінічна картина: схожа, як при інших набутих захворюваннях мітрального клапана; залежить від того, який із компонентів переважає (→вище). Найчастіше вислуховується систолічний шум НМК, який може маскувати, типовий для стенозу тихий гуркіт; І тон зазвичай гучний.

При гемодинамічно значущій ваді на РГ грудної клітки виявляється збільшення лівого передсердя, обох шлуночків і ознаки застою в малому колі кровообігу, рідше — легеневої гіпертензії; у випадку переважання стенозу, розмір порожнини лівого шлуночка може бути в межах норми.

Комбінована вада вважається тяжкою навіть у випадку помірно вираженого стенозу чи недостатності, якщо вона призводить до появи значущих гемодинамічних порушень і/або симптоматики. 

Лікування:

1) фармакотерапія серцевої недостатності;

2) антитромботична профілактика у разі фібриляції передсердь;

3) профілактика інфекційного ендокардиту розд. 2.13 і рецидивів ревматичної лихоманки розд. 2.14;

4) інвазивне лікування — співіснуюча помірно-виражена або тяжка НМК унеможливлює проведення хворим черезшкірної вальвулопластики; зазвичай виконують імплантацію штучного клапана; в окремих випадках, у хворих, які не пройшли відбору до хірургічного лікування, у разі значної кальцифікації нативного клапанного кільця можна розглянути доцільність проведення черезшкірної або трансапікальної імплантації мітрального клапана. 

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie