β-bloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección intermedia

16.11.2018
Jaki jest efekt stosowania beta-adrenolityków u pacjentów z niewydolnością serca z pośrednią frakcją wyrzutową?
Elaborado por Kamil Jonas
a partir de: Kotecha, D., “Efficacy of beta-blockers in heart failure according to left ventricular ejection fraction: An individual patient level analysis of double-blind randomised trials”, Sociedad Europea de Cardiología, Barcelona, 2017

Los β-bloqueantes son uno de los grupos de fármacos que se recomiendan en pacientes con insuficiencia cardíaca y con fracción de eyección disminuida, por su influencia en la reducción del riesgo de hospitalización y de muerte en este grupo de enfermos. Sin embargo, no se dispone de datos fidedignos de ensayos clínicos con aleatorización que evalúen los efectos del uso de los β-bloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca y con fracción de eyección intermedia (40-49 %). Por esa misma razón, los investigadores decidieron realizar un metaanálisis de todos los ensayos clínicos aleatorizados, realizados hasta la fecha, en el que se incluyeron 17 000 pacientes con insuficiencia cardíaca. Durante el período de observación —que de media duró 1,5 años— se evaluó la frecuencia de muerte por cualquier causa y de muerte por causas cardiovasculares.

Después de analizar los datos, se constató que el riesgo de muerte dependió en manera lineal de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esta relación resultó particularmente visible en personas con ritmo sinusal preservado. La reducción de la fracción de eyección en 5 puntos porcentuales aumentó el riesgo de muerte por cualquier causa en un 25 %. El uso de los β-bloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o intermedia del ventrículo izquierdo facilitó disminuir en el grado considerable el riesgo de la muerte. Lo que resulta importante es que en el grupo de pacientes con fracción de eyección intermedia el uso de los β-bloqueantes ya en 21 pacientes permitió evitar la muerte por causas cardiovasculares en 1 paciente. Por otro lado, no se anotaron tales beneficios en el subgrupo de pacientes con fracción de eyección preservada. En el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular el uso de los β-bloqueantes tampoco conllevó beneficios importantes relacionados con la supervivencia, independientemente de la fracción de eyección inicial.

Es por esto que se puede constatar que los β-bloqueantes mejoran el pronóstico en pacientes con ritmo sinusal preservado, con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección intermedia o reducida. Sin embargo, deberíamos recordar que todavía disponemos de pocos estudios fidedignos sobre pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección intermedia, por lo cual es necesario realizar ensayos clínicos prospectivos en este grupo de enfermos.