Program

Wtorek, 4 maja 2021

Wykłady w języku polskim zostaną bezpłatnie udostępnione na stronie konferencji.

Sesja A: Symulacja jako narzędzie do nauki umiejętności nietechnicznych

14:00-14:15

Komunikacja z pacjentem

Dr Antonina Doroszewska

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studium Komunikacji Medycznej

14:15-14:30

Rozumowanie kliniczne jak uczyć

Lek. Małgorzata Sudacka

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Zakład Dydaktyki Medycznej, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

14:30-14:45

Praca w zespole terapeutycznym

Dr Grzegorz Cebula

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Zakład Dydaktyki Medycznej, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

14:45-15:00

Umiejętności nietechniczne w centrum symulacji – jak przygotować studentów

Dr Maria Bartczak

Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sesja B: Umiejętności – jak oceniać

15:20-15:35

Komputer jako oceniający umiejętności studenta

Lek. Konrad Jabłoński

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Zakład Dydaktyki Medycznej, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

15:35-15:50

Planowanie egzaminu OSCE w oparciu o efekty uczenia się

Lek. Agata Stalmach-Przygoda

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Zakład Dydaktyki Medycznej, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

15:50-16:05

Ocena zintegrowanych umiejętności klinicznych – wykorzystanie symulowanych scenariuszy klinicznych do jednoczesnej oceny różnych kompetencji

Lek. Anna Grodecka

Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji

16:05-16:20

Ocena w miejscu pracy

Dr Monika Przestrzelska

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Zakład Położnictwa

Czwartek, 6 maja 2021

Spotkanie na żywo poprzez platformę Zoom webinar. Wymagana bezpłatna rejestracja.

Panel dyskusyjny z wykładowcami sesji A i sesji B

14:00-14:45

Panel dyskusyjny sesji A: Symulacja jako narzędzie do nauki umiejętności nietechnicznych

Dr Antonina Doroszewska

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studium Komunikacji Medycznej

Lek. Małgorzata Sudacka

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Zakład Dydaktyki Medycznej, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

Dr Grzegorz Cebula

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Zakład Dydaktyki Medycznej, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

Dr Maria Bartczak

Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytet Medyczny w Łodzi

15:00-15:45

Panel dyskusyjny sesji B: Umiejętności – jak oceniać

Lek. Konrad Jabłoński

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Zakład Dydaktyki Medycznej, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

Lek. Agata Stalmach-Przygoda

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Zakład Dydaktyki Medycznej, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

Lek. Anna Grodecka

Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji

Dr Monika Przestrzelska

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Zakład Położnictwa

Wtorek, 4 maja 2021

Session I: Assessment

17.00–17.20

An overview of assessment of clinical competence leading to a radically different view

Prof. Cees van der Vleuten

Maastricht University, The Netherlands

17.20–17.40

The Teacher, the Assessor & the Patient Protector: the roles of faculty in the age of competency based medical education

Prof. Teresa Chan

McMaster University, Canada

17.40–18.00

Identifying and remediating poor performance in medical trainees

Prof. Anthony O'Regan

Royal College of Physicians of Ireland

18.00–18.20

Methods of postgraduate assessment and examinations

Dr. Mark Westwood

UEMS Council of European Specialist Medical Assessment, UK

18.20–18.40

The evolution of CME-CPD in Europe: the UEMS perspective

Prof. Vassilios Papalois

UEMS President, UK

Środa, 5 maja 2021

Session II: Clinical reasoning

17.00–17.20

Developing a longitudinal clinical reasoning curriculum - an international initiative

Prof. Inga Hege

University of Augsburg, Germany

17.20–17.40

Virtual patients and interprofessional clinical reasoning

Prof. Samuel Edelbring

Örebro University, Sweden

17.40–18.00

Workplace-based assessment to foster clinical reasoning

Prof. Sören Huwendiek

University of Bern, Switzerland

18.00–18.20

Why are we not as good clinicians as we think we are: cognitive biases in clinical reasoning

Prof. Reinold Gans

President UEMS Section of Internal Medicine, University of Groningen, The Netherlands

Session III: Technology enhanced learning in medical education

18.40–19.00

The effectiveness of virtual patient simulation in medical education

Dr. Andrzej Kononowicz

Jagiellonian University Medical College, Poland

19.00–19.20

Use of an on-line platform for the European Examination in General Cardiology: question writing and selection, standard setting, delivery and candidate preparation

Prof. Chris Plummer

Chair, European Examination in General Cardiology Board, UK

19.20–19.40

Making massive open online courses in medicine and healthcare: exploring their value for learners

Dr. Luke Woodham

St George's University of London, UK

19.40–20.00

Harnessing the power of social media for medical education: the past, the present, and the future

Prof. Teresa Chan

McMaster University, Canada

Czwartek, 6 maja 2021

Panel discussion and Q&A with speakers from session I, II, and III via Zoom webinar

17:00–17:45

Panel discussion and Q&A session I: Assessment

Prof. Cees van der Vleuten 

Maastricht University, The Netherlands

Prof. Teresa Chan

McMaster University, Canada

Prof. Anthony O'Regan

Royal College of Physicians of Ireland

Dr. Mark Westwood

UEMS Council of European Specialist Medical Assessment, UK

Prof. Vassilios Papalois

UEMS President, UK

18:00–18:45

Panel discussion and Q&A session II: Clinical reasoning

Prof. Inga Hege

University of Augsburg, Germany

Prof. Samuel Edelbring

Örebro University, Sweden

Prof. Sören Huwendiek

University of Bern, Switzerland

Prof. Reinold Gans

President UEMS Section of Internal Medicine, University of Groningen, The Netherlands

19:00–19:45

Panel discussion and Q&A session III: Technology enhanced learning in medical education

Dr. Andrzej Kononowicz

Jagiellonian University Medical College, Poland

Prof. Chris Plummer

Chair, European Examination in General Cardiology Board, UK

Dr. Luke Woodham

St George's University of London, UK

Prof. Teresa Chan

McMaster University, Canada

Co-financed by the Polish Ministry of Education and Science within the program “Doskonała Nauka” (“Excellent Science”)

We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our Cookies Information and Privacy Policy for more details.