COVID-19 і ризик смерті від тромбоемболічних ускладнень

Дата: 23 березня, 2021
Автор: Anna Bagińska, Marzena Frołow

Обговорення статті: Thromboembolism risk of COVID-19 is high and associated with a higher risk of mortality: a systematic review and meta-analysis

M.B. Malas i співавт.

EClinicalMedicine, 2020; 29: 100639

Скорочення: ВІТ — відділення інтенсивної терапії, ВТЕ — венозна тромбоемболія, ДІ — довірчий інтервал, ТГВ — тромбоз глибоких вен, ТЕЛА — тромбоемболія легеневої артерії, COVID-19 (англ. — coronavirus disease, коронавірусна хвороба) — захворювання, викликане SARS-CoV-2, OR — відношення шансів, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) — коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому 2

Методологія: систематичний огляд з метааналізом 42 обсерваційних досліджень, опублікованих у 2020 році

Вибірка: 8271 дорослих (сер. вік 56–79 років, чоловіки 45–84 % [в залежності від дослідження]) хворих, госпіталізованих у ВІТ або не у ВІТ з приводу лабораторно підтвердженого COVID-19

Опис методу:

Оцінювалась:

– частота зустрічальності ВТЕ, ТГВ і ТЕЛА, інфаркту міокарда, ішемічного інсульту та гострої ішемії кінцівки у хворих на COVID-19, госпіталізованих у ВІТ або не у ВІТ (38 досліджень), а також серед тих, хто помер з приводу COVID-19, на основі результатів розтину (4 дослідження)

– вплив тромбоемболічних ускладнень на летальність хворих на COVID-19.

Результати: див. табл. Летальність серед хворих на COVID-19, у яких виникли тромбоемболічні ускладнення, була значущо вища, порівнюючи з хворими, у яких не виявлено цих ускладнень; складала відповідно 23 % i 13 % (OR 1,74; 95 % ДІ: 1,01–2,98).

Таблиця. Частота зустрічальності тромбоемболічних ускладнень у хворих, госпіталізованих з приводу COVID-19

Кінцеві точки

Загальна популяція хворих на COVID-19 (%)

Хворі на COVID-19, госпіталізовані у ВІТ (%)

Хворі на COVID-19, госпіталізовані не у ВІТ (%)

ВТЕ

21 (17–26)

31 (23–39)

5 (3–8)

ТГВа

20 (16–23)

28 (16–41)

8 (3–14)

ТЕЛАб

13 (11–16)

19 (14–25)

7 (5–9)

артеріальна тромбоемболічна подіяв

2 (1–4)

5 (3–7)

1 (0–2)

ішемічний інсульт

1 (1–2)

2 (1–3)

1 (0–2)

гостра ішемія кінцівки

0,4 (0,1–0,6)

0,9 (0,3–2,1)

0,3 (0,1–0,6)

a частота на основі 3 досліджень, при яких оцінка проводилась посмертно — 35 % (95% ДІ: 16–57%)
б частота на основі результатів 4 досліджень, при яких оцінка проволилась посмертно — 22% (95% ДІ: 16–28%)
в інфаркт міокарда, ішемічний інсульт, гостра ішемія кінцівки

Висновки

У госпіталізованих з приводу COVID-19 пацієнтів ВТЕ, ТГВ і ТЕЛА зустрічалися з частотою 21 %, 20 % і 13 % відповідно. Вища частота спостерігалася у пацієнтів, госпіталізованих у ВІТ, в порівнянні з пацієнтами, госпіталізованими не у ВІТ. Летальність серед пацієнтів із COVID-19, у яких розвинулися тромбоемболічні ускладнення, була значущо вище в порівнянні з пацієнтами, у яких цих ускладнень не виявлено.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie