Значення фізичної активності для профілактики серцево-судинних захворювань — резюме досягнень 2021/2022

Дата: 5 грудня, 2022
Автор: Piotr Jankowski
Додаткова інформація

Примітка: Огляд публікацій охоплює період з 15.06.2021 р. по 09.07.2022 р.

Скорочення: ВР (RR — relative risk) — відносний ризик, ГПП-1 — глюкагоноподібний пептид, ДІ (CIconfidence interval) — довірчий інтервал, ІМТ (BMI — body mass index) — індекс маси тіла, СС — серцево-судинний, ССЗ — серцево-судинне захворювання, ФП (AF — atrial fibrillation) — фібриляція передсердь, ХС ЛПВЩ — холестерин ліпопротеїдів високої щільності, ХС ЛПНЩ — холестерин ліпопротеїдів низької щільності,  HR (hazard ratio) — відношення ризиків, OR (odds ratio) — співвідношення шансів, PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin type 9) — пропротеїнова конвертаза субтилізин/кексинового типу 9, RCT (randomized controlled trial) — рандомізоване контрольоване дослідження

[...]

Фізична активність

Малорухливий спосіб життя є одним із найважливіших факторів, відповідальних за виникнення багатьох ССЗ, ожиріння, цукрового діабету, деменції та різних видів новоутворень. В останні роки дослідники зосередилися на перевагах і ризиках регулярних фізичних вправ помірної інтенсивності. Цій проблемі була присвячена робота Paluch та співавт., в якій проаналізували дані 47 471 дорослих учасників 15 когортних досліджень (медіана часу спостереження: 7,1 року), які були розподілені на 4 групи в залежності від середньодобової кількості пройдених кроків.15 У порівнянні з особами з I квартиля (медіана кількості кроків 3553), особи з II квартиля (медіана 5801 крок), після врахування впливу конфаундерів, були обтяжені на 40% меншим (HR 0,60; 95% ДІ: 0,51–0,71), особи з III (медіана 7842 кроки) на 45% меншим (0,55; 0,49–0,62), а особи з IV (медіана 10901 крок) на 53% меншим (0,47; 0,39–0,57) ризиком смерті від будь-якої причини. Крім того, було показано, що в осіб віком <60 років ризик смерті знижувався зі збільшенням щоденної кількості кроків до 8 000–10 000, а в осіб старшого віку — до 6 000–8 000. Також було доведено, що особи, які ходять швидше, мають менший ризик смерті. Ця залежність залишалася значущою після врахування кількості кроків у щоденному аналізі. Стосовно до вищенаведених даних, варто підкреслити, що використання сучасних аксесуарів для моніторингу фізичної активності асоціюється зі збільшенням щоденної кількості кроків на 456 (95% ДІ: 41–872), зниженням маси тіла в середньому на 1,1 кг (0,3–1,9 кг) і зменшенням окружності талії на 1,1 см (0,2–2,1 см).16

Вже кілька років ми знаємо, що користь приносить перш за все  в рамках фізичної рекреації. Іншим доказом є результати систематичного огляду з мета-аналізом 23 обсерваційних досліджень за участю 655 892 осіб.17 Виявилося, що важкі фізичні навантаження під час професійних занять не призводять до зниження ризику смерті від СС причин (HR 1,00; 95 % ДІ: 0,87–1,15.

У 2021 році було опубліковано оновлений Кокранівський систематичний огляд, у якому підсумовано результати досліджень щодо впливу кардіологічної реабілітації на основі фізичних вправ у осіб з ішемічною хворобою серця (враховувалися дані 23 430 учасників 85-ти RCT).18 Хоча ми знали багато років, що найбільш ефективна комплексна кардіологічна реабілітація, доволі значну користь приносить навіть сама реабілітація, обмежена фізичними вправами; довготривале спостереження показало, серед іншого, що це знижує ризик смерті від СС причин на 42% (ВР 0,58; 95% ДІ: 0,43–0,78), а інфаркту міокарда — на 33 % (0,67; 0,50–0,90).

[...]

Література

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie