Дихальна недостатність — досягнення 2021/2022

Дата: 27 лютого, 2023
Автор: Filip Mejza, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Adam Barczyk
Додаткова інформація

Скорочення: BTS — British Thoracic Society, COVID-19 (coronavirus disease) — захворювання, викликане SARS-CoV-2, EBUS-TBNA (endobronchial ultrasound – transbronchial needle aspiration) — трансбронхіальна біопсія лімфатичних вузлів під контролем ендобронхіального УЗД, ЕКГ — електрокардіограма, ERS — European Respiratory Society, FENO — концентрація оксиду азоту у видихуваному повітрі, ОФВ1 — об’єм форсованого видиху під час першої секунди, ФЖЄЛ — форсована життєва ємність легень, ГК — глюкокортикоїд(и), HFNOT (high-flow nasal oxygen therapy) — високопоточна назальна киснева терапія, ІЛФ — ідіопатичний легеневий фіброз, NIV (non invasive ventilation) — неінвазивна вентиляція, СОАС — синдром обструктивного апное сну, ПЕТ — позитронно-емісійна томографія, ХОЗЛ — хронічне обструктивне захворювання легень, МРТ — магнітно-резонансна томографія, КТ — комп'ютерна томографія, TLCO (lung transfer factor for carbon monoxide) — трансфер-фактор для оксиду вуглецю

[...]

Клінічні настанови ERS, опубліковані в 2021 році, містять багато практичних рекомендацій щодо використання високопоточної назальної кисневої терапії (HFNOT) при лікуванні дихальної недостатності.20 Серед іншого пропонується використання HFNOT:

1) у дорослих з гострою гіпоксемічною дихальною недостатністю (HFNOT порівнювали з пасивною кисневою терапією або неінвазивною вентиляцією [NIV]; у клінічній практиці HFNOT слід розглядати у пацієнтів, у яких пасивної кисневої терапії недостатньо для забезпечення належної оксигенації крові)

2) під час перерв у стосуванні NIV у дорослих з гострою гіпоксемічною дихальною недостатністю

3) у пацієнтів після екстубації після операції, з низьким ризиком ускладнень з боку дихальної системи (цій групі пропонується HFNOT або пасивна киснева терапія)

4) у пацієнтів із низьким або помірним ризиком постекстубаційної дихальної недостатності, не пов’язаної з післяопераційним періодом (у пацієнтів із високим ризиком постекстубаційної дихальної недостатності пропонується NIV).

До переваг HFNOT відносяться:

1) можливість використання 100% кисню

2) створення невеликого (зазвичай до 5 см H2O) позитивного тиску в дихальних шляхах

3) швидка евакуація CO2 з мертвого простору верхніх дихальних шляхів, що опосередковано поліпшує вентиляцію.

4) високий газовий потік (навіть до 60–80 л/хв), що відповідає інспіраторному потоку у хворого із задишкою.

Розглядаючи можливість використання HFNOT, варто пам’ятати, що вартість апарату нижча за вартість респіратора до NIV, а його експлуатація значно простіша.

Остаточним варіантом лікування дихальної недостатності є трансплантація легень. У 2021 році було опубліковано оновлену позицію International Society for Heart and Lung Transplantation щодо відбору до трансплантації . Трансплантація легенів може бути розглянута у дорослих пацієнтів із прогресуючим незворотним хронічним захворюванням, які відповідають обом із наведених нижче критеріїв:

1) високий (>50%) ризик смерті від захворювання легень протягом 2-х років, якщо трансплантація легень не буде виконана

2) висока (>80%) ймовірність 5-річної виживаності після трансплантації легень (за умови нормальної функції трансплантованого органу).

[...]

 

 

 

Література

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie