ХОЗЛ і бронхоектази — досягнення 2021/2022

Дата: 14 лютого, 2023
Автор: Filip Mejza, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Adam Barczyk
Додаткова інформація

Скорочення: BTS — British Thoracic Society, COVID-19 (coronavirus disease) — захворювання, викликане SARS-CoV-2, EBUS-TBNA (endobronchial ultrasound – transbronchial needle aspiration) — трансбронхіальна біопсія лімфатичних вузлів під контролем ендобронхіального УЗД, ЕКГ — електрокардіограма, ERS — European Respiratory Society, FENO — концентрація оксиду азоту у видихуваному повітрі, ОФВ1 — об’єм форсованого видиху під час першої секунди, ФЖЄЛ — форсована життєва ємність легень, ГК — глюкокортикоїд(и), HFNOT (high-flow nasal oxygen therapy) — високопоточна назальна киснева терапія, ІЛФ — ідіопатичний легеневий фіброз, NIV (non invasive ventilation) — неінвазивна вентиляція, СОАС — синдром обструктивного апное сну, ПЕТ  — позитронно-емісійна томографія, ХОЗЛ — хронічне обструктивне захворювання легень, МРТ — магнітно-резонансна томографія, КТ — комп'ютерна томографія, TLCO (lung transfer factor for carbon monoxide) — трансфер-фактор для оксиду вуглецю

[...]

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)

Зміни в актуальному (2022) рапорті Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) невеликі.7 Варто нагадати, що:

1) додатково до щеплень, досі рекомендованих для хворих на ХОЗЛ (проти грипу та пневмококів), тепер також рекомендовано щеплення проти COVID-19 та проти кашлюку (вакцина DiPerTe; якщо пацієнт не був щеплений у молодості) та оперізувального герпесу (у пацієнтів віком ≥50-ти років)

2) телереабілітація має сприятливий ефект для пацієнтів із ХОЗЛ і може бути особливо корисною в ситуації обмеженої доступності стаціонарної реабілітації (як, наприклад, під час пандемії COVID-19).

Однією з найцікавіших статей на тему ХОЗЛ, які з’явилися в останніх роках, є позиція групи експертів, опублікована в „The Lancet” під інтригуючою назвою „Towards the elimination of chronic obstructive pulmonary disease” («На шляху до ліквідації хронічного обструктивного захворювання легень»).9 Автори надають наукові дані, які вказують на те, що сучасні діагностичні критерії ХОЗЛ на основі спірометрії після інгаляції бронхолітика дозволяють поставити діагноз надто пізно, коли структурні зміни в легенях і бронхах настільки розвинені, що немає можливості ефективного етіотропного лікування. Через це не існує ЛЗ, які б зменшили ризик смерті від ХОЗЛ. Тому необхідно шукати нові діагностичні методи (напр., візуалізаційні дослідження, нові методи функціональних досліджень або біомаркери), які б дозволили виявити ХОЗЛ принаймні на 20 років раніше, ніж зараз, на етапі, коли ураження легенів і бронхів тільки починаються. Така зміна підходу до раннього діагностування ХОЗЛ у майбутньому може призвести до виявлення ефективних методів профілактики та лікування. Інші важливі пропозиції, що містяться в цій статті, включають твердження, що ХОЗЛ може бути спричинено не лише впливом шкідливих газів і пилу (насамперед тютюнового диму), але також, наприклад, виникати у людей з рецидивними респіраторними інфекціями.

Дослідження трансфер-фактора для оксиду вуглецю (TLCO) може бути корисним у діагностиці ХОЗЛ, а в ході обсерваційного дослідження виявлено, що TLCO є предиктором ризику смерті, незалежним від індексу BODE.10

Застосування високих доз інгаляційних ГК підвищує ризик пневмонії у пацієнтів із ХОЗЛ і може бути пов’язане з ризиком інших інфекцій (у рапорті GOLD перераховано мікобактеріальні інфекції). Обсерваційне дослідження показало, що застосування інгаляційних ГК при ХОЗЛ також може бути пов’язане з підвищеним ризиком інфікування Pseudomonas aeruginosa.11

Бронхоектази

Значна частина згаданих вище клінічних настанов BTS щодо тривалого застосування макролідів при респіраторних захворюваннях стосується тактики дій при бронхоектазах. При цьому захворюванні пацієнтам із ≥3-ма загостреннями на рік слід пропонувати тривале лікування макролідами для зменшення частоти загострень (сильна рекомендація). Рекомендується застосовувати азитроміцин (500 мг 3×/тиж або 250 мг 1 × на день) або еритроміцин (400 мг 2 × на день) протягом ≥6-ти місяців.

[...]

Література

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie