Інтерстиціальні захворювання легень — досягнення 2021/2022

Дата: 20 лютого, 2023
Автор: Filip Mejza, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Adam Barczyk
Додаткова інформація

Скорочення: BTS — British Thoracic Society, COVID-19 (coronavirus disease) — захворювання, викликане SARS-CoV-2, EBUS-TBNA (endobronchial ultrasound – transbronchial needle aspiration) — трансбронхіальна біопсія лімфатичних вузлів під контролем ендобронхіального УЗД, ЕКГ — електрокардіограма, ERS — European Respiratory Society, FENO — концентрація оксиду азоту у видихуваному повітрі, ОФВ1 — об’єм форсованого видиху під час першої секунди, ФЖЄЛ — форсована життєва ємність легень, ГК — глюкокортикоїд(и), HFNOT (high-flow nasal oxygen therapy) — високопоточна назальна киснева терапія, ІЛФ — ідіопатичний легеневий фіброз, NIV (non invasive ventilation) — неінвазивна вентиляція, СОАС — синдром обструктивного апное сну, ПЕТ — позитронно-емісійна томографія, ХОЗЛ — хронічне обструктивне захворювання легень, МРТ — магнітно-резонансна томографія, КТ — комп'ютерна томографія, TLCO (lung transfer factor for carbon monoxide) — трансфер-фактор для оксиду вуглецю

[...]

У 2022 році опубліковано рекомендаціїклінічні настанови щодо лікування ідіопатичного легеневого фіброзу (ІЛФ) та інтерстиціальних захворювань легенів з прогресуючим легеневим фіброзом. Найважливіші нові рекомендації (всі слабкі, засновані на доказах дуже низької якості):

1) проведення кріобіопсії легені у пацієнтів з інтерстиціальним захворюванням легень (ІЗЛ)

2) не вживати ЛЗ, що знижують кислотність шлункового вмісту, з метою поліпшення роботи дихальної системи

3) не застосовувати хірургічне лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з метою поліпшення роботи дихальної системи.

У 2-х окремих публікаціях були представлені результати аналізу досліджень ефективності нінтеданібу та пірфенідону, які підтверджують сприятливий вплив цих препаратів на прогресування ІЛФ.14,15

У 2021 році опубліковано позицію BTS щодо тактики дій при саркоїдозі. Варто звернути увагу на наступні поради:

1) запропоновано базовий скринінг позалегеневих уражень — загальний розгорнутий аналіз периферичної крові, біохімічні аналізи крові (напр., рівні сечовини, натрію, калію та кальцію в сироватці крові і функціональні проби печінки), визначення концентрації ангіотензинперетворювального ферменту та ЕКГ у 12-ти відведеннях

2) у пацієнтів із симптомами з боку органа зору необхідне офтальмологічне обстеження

3) у всіх пацієнтів потрібно зібрати анамнез щодо втоми та розладів настрою, а також професійного впливу та умов праці з метою виключення бериліозу і силікозу.

4) саркоїдоз серця або легеневу гіпертензію слід запідозрити у будь-якого пацієнта з більш вираженою задишкою ніж та, що є наслідком змін, виявлених під час функціональних досліджень легень. Пацієнту з підозрою на саркоїдоз серця слід виконати ЕКГ та ехокардіографію, а якщо в цих тестах виявлено відхилення від норми, необхідно виконати магнітно-резонансну томографію (МРТ) або позитронно-емісійну томографію (ПЕТ) серця. Усі пацієнти, які повідомляють про посилене серцебиття, повинні мати 24-годинне холтерівське моніторування.

5) якщо планується бронхоскопія, у хворих з домінуючою картиною ворітної або медіастинальної аденопатії спочатку слід провести трансбронхіальну біопсію лімфатичних вузлів під контролем ендобронхіальної ультрасонографії (EBUS-TBNA), а у пацієнтів з домінуючою картиною інтерстиціального захворювання — трансбронхіальну біопсію легеневої паренхіми. Якщо у пацієнта є як лімфаденопатія, так і інтерстиціальні ураження, EBUS-TBNA є дослідженням першого ряду.

6) у більшості пацієнтів, які потребують фармакотерапії, лікування починають з ГК. Спочатку призначають 10 мг/добу (при хронічному та повільно прогресуючому саркоїдозі) до 20–40 мг/добу преднізону (у хворих з більш гострим перебігом), потім дозу знижують до 5–10 мг/добу і лікування продовжують протягом 6–12 місяців. У більшості стабільних пацієнтів спробу відміни ГК можна зробити через 6–12 місяців лікування.

Клінічні настанови щодо лікування саркоїдозу також були опубліковані European Respiratory Society (ERS).18

Ведеться робота з пошуку більш безпечного лікування саркоїдозу, ніж кортикотерапія. Рандомізоване дослідження за участю пацієнтів із саркоїдозом легень оцінювало ефективність нікотинових пластирів, які використовувалися протягом 26 тижнів.19 Лікування мало сприятливий вплив на функцію легенів — у групі втручання середня форсована життєва ємність [FVC] збільшилася на 2,1% (70 мл), тоді як у контрольній групі вона знизилася на 2,4% (70 мл), що було пов'язано з абсолютною різницею між групами на рівні 140 мл (95% ДІ: 10–260 мл; р = 0,015). Комп’ютерна томографія (КТ) показала менше прогресування уражень легенів у групі втручання, але різниця не була статистично значущою. Лікування добре переносилося.

[...]

Література

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie