Настанови GOLD 2019 — част. 2. Фактори ризику і патомеханізми ХОЗЛ

Дата: 14 лютого, 2020
Автор: Filip Mejza

Епідеміологія ХОЗЛ

Епідеміологічні оцінки не змінились упродовж останніх років, однак варто нагадати про те, що у світі на ХОЗЛ хворіє більше 380 млн осіб, а щороку 3 млн осіб вмирають з приводу цього захворювання. Упродовж найближчих 30 років частота зустрічальності ХОЗЛ у світі зростатиме внаслідок поширення тютюнопаління в країнах, що розвиваються, та старіння населення.

Фактори ризику

Як відомо, тютюнопаління є найважливішим фактором ризику ХОЗЛ, однак лише у близько 50 % курців розвинеться ХОЗЛ. Тютюнопаління також є найважливішим чинником ризику прогресування хвороби. Все більшу  роль у розвитку ХОЗЛ приписують експозиції до інших речовин, які знаходяться у вдихуваному повітрі. У багатьох хворих це становить професійну експозицію – у дослідженні National Health and Nutrition Examination Survey III (NHANES III) у США виявлено, що професійна експозиція може відповідати за близько 19 % випадків ХОЗЛ і навіть за близько 32 % серед хворих, які ніколи не курили. Можна припустити, що схожою є ситуація у Польщі. У Польщі практично відсутня значуща експозиція до забруднення повітря в закритих приміщеннях, спричиненого спалюванням біомаси (деревини, вугілля, рослинних решток та добрива) у відкритих печах у слабо вентильованих приміщеннях. Ми часто не думаємо про цю експозицію, яка на світі є дуже суттєвою – за GOLD це стосується близько 3 мільярдів людей. В актуальній версії рапорту GOLD інформація щодо факторів ризику не зазнала значущих змін, однак було підкреслено те, що все більше наукових даних підтверджують шкідливий вплив експозиції до диму та випарів від спалювання різних палив у жінок під час приготування їжі в країнах, що розвиваються.

Роль забруднення атмосферного повітря у розвитку ХОЗЛ не є чітко визначеною. Однак відомо про те, що експозиція до значного забруднення має шкідливий вплив в осіб із захворюванням дихальної системи. В цьому контексті варто згадати про те, що в Польщі забруднення повітря пилом фракції PM2,5 і PM10, а також газове забруднення у багато разів перевищують норму. У рапорті GOLD вказано результати дослідження за методом “поперечних зрізів”, проведеного в Китаї у 2018 році, під час якого виявлено зв’язок між концентрацією пилу фракції PM2,5 і PM10 та частотою зустрічальності ХОЗЛ.

Патомеханізми ХОЗЛ

Зміни, спричинені захворюванням, спостерігаються в дихальних шляхах, паренхімі легень та легеневих судинах. Патологічне підсилення імунних механізмів, індукованих експозицією до шкідливих речовин у вдихуваному повітрі, призводить до незворотного пошкодження легень. У запаленні беруть участь макрофаги, нейтрофіли та лімфоцити TC1, Th1, Th7 і ILC3, а у хворих із ознаками астми також еозинофіли та лімфоцити Th2 і ILC2. Пошкодження легень асоціюється з посиленням оксидативного стресу і дисбалансом між дією протеаз та антипротеаз. Запальний процес зберігається навіть після припинення тютюнопаління; причини цього стану невідомі, однак підозрюють участь аутоантигенів та змін у мікробіомі легень. Запальний процес призводить до незворотної обструкції дихальних шляхів, руйнування аерованих ділянок, які знаходяться дистальніше від термінальних бронхіол (тобто до емфіземи), та явища повітряної пастки. Надмірна гіперінфляція легень ймовірно є основним механізмом задишки у хворих з легшими формами ХОЗЛ, тобто без значущого порушення функції легень. У частини хворих виявляють симптоми хронічного бронхіту – кашель та відкашлювання мокротиння. Ці симптоми спостерігаються не у всіх хворих та асоціюються з вищим ризиком загострень ХОЗЛ. По мірі розвитку захворювання виникають порушення газообміну, а на задавненій стадії – легенева гіпертензія. У хворих із ХОЗЛ часто спостерігаються загальносистемні порушення, зокрема слабкість дихальних м’язів і кахексія, а також супровідні захворювання, зокрема ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, остеопороз, нормоцитарна анемія, цукровий діабет і метаболічний синдром. Додатково виявлено вищу частоту депресії та тривожних розладів, а також підвищений ризик раку легень. Необхідно пам’ятати про активний скринінг цих захворювань у пацієнтів з ХОЗЛ та про їхнє лікування.

Дивіться також

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie