Одиничний автономний вузол

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ

Одиничний автономний вузол — це аденома або гіперпластичнй вузол, з автономною активністю на сцинтиграфії, який зазвичай (але не завжди) призводить до гіпертиреозу. Найчастіше розвивається у результаті соматичної мутації рецептора ТТГ або гену, що кодує зчеплений з ним G-протеїн (його субодиницю α). На відміну від вузлового зобу не має зв'язку з дефіцитом йоду.

КЛІНІЧНА КАРТИНА

Симптоми гіпертиреозу схожі на симптоми при токсичному вузловому зобі — типовим є розвиток від гормонально-неактивного автономного вузла до вираженого гіпертиреозу →рис. 9.2-4.

Розвиток автономного вузла щитоподібної залози

Рисунок 4. Розвиток автономного вузла щитоподібної залози

ДІАГНОСТИКА

За допомогою сцинтиграфії; при об'єктивному обстежені та УЗД можна виявити одиничний вузол; секреція ТТГ може бути зниженою (але у межах норми), або пригніченою через надлишок ГЩЗ (субклінічний або явний гіпертиреоз →розд. 9.2). Автономний вузол ≤3 см, без клінічних ознак ризику, не вимагає ТАПБ.

ЛІКУВАННЯ

Лікуванням вибору є застосування 131I →табл. 9.2-3. Низький рівень ТТГ призводить до пригнічення йоднакопичувальної активності решти паренхіми (тому ризик розвитку гіпотиреозу після лікування невеликий) — 131I слід приймати після відміни тіонаміду, коли рівень ТТГ складатиме <0,1 мМО/л. Якщо є показання до ТАПБ (→розд. 9.4), то біопсія не повинна безпосередньо передувати лікуванню 131I, оскільки це може призвести до транзиторного (1–2 тиж.) пригнічення йоднакопичувальної здатності вузла. За відсутності тиреотоксикозу, при вузлах діаметром <3 см немає необхідності лікування; моніторинг ТТГ і контроль розмірів вузла на УЗД кожні 6–12 міс.; у деяких центрах із задовільним результатом використовуються ін'єкції етанолу у вузол. 

 

Таблиця 9.2-3. Методи лікування гіпертиреозу

Причина гіпертиреозу

ББ

T

131I

Оп

дифузний токсичний зоб (ДТЗ)

перший епізод

черговий рецидив

легка тиреоїдна орбітопатія

a

активна тиреоїдна орбітопатія помірного або тяжкого ступеня

зі встановленим діагнозом або з підозрою на злоякісний вузол

б

рецидив ДТЗ після оперативного лікування у минулому

вузловий токсичний зоб

невеликий зоб без стиснення дихальних шляхів, доброякісний процес

великий зоб, після біопсії вогнищевих уражень — доброякісний процес

зоб зі встановленим діагнозом або з підозрою на злоякісний вузол

б

одиничний автономний вузол

прицільна ТАПБ — доброякісне ураження або підозра на фолікулярну неоплазію без факторів ризику злоякісності

в

встановлено діагноз раку щитоподібної залози (дуже рідко)

б

йод-індукований гіпертиреоз

 

аміодарон-індукований гіпертиреоз

г

інші випадки

тиреоїдит

підгострий

тихий або післяпологовий (латентний)

на початкових стадіях тиреоїдиту Хашімото

гіпертиреоз у вагітниxд

e

субклінічний гіпертиреоз

є

      відсутність показів          ад’ювантний метод           метод, який застосовується            метод, якому надається перевага            протипоказаний метод

a З метою захисту перед збільшенням тяжкості орбітопатії призначають ГК п/о, найчастіше преднізон у дозі 0,3–0,5 мг/кг м. т./добу (напр., 30 мг/добу) протягом 1 міс., а в подальшому поступово зменшують дозу таким чином, щоб відмінити ЛЗ протягом 3-х міс.

б Після оперативного лікування раку в цілому необхідно приймати 131I.

в Лікування 131I допускається також у випадку підозри на фолікулярну пухлину щитоподібної залози при прицільній ТАПБ, якщо немає клінічних ознак злоякісності. Ризик раку в істинному одиничному гарячому вузлі становить 2 % (його слід диференціювати від одиничної автономної ділянки при токсичному вузловому зобі).

г Залежно від типу; при I типі часто показане додаткове призначення перхлорату натрію, при II типі передусім застосовують ГК.

д Диференціюйте з тиреотоксикозом вагітних, який рідко потребує лікування.

e Використовуйте тільки в тому разі, якщо лікування необхідне, і у значно нижчих дозах; в I триместрі вагітності — бажано застосувати пропілтіоурацил.

є Лише, якщо показання до операції виникають через компресію або встановлення діагнозу злоякісного зобу.

ББ — β-блокатор, 131I — лікування радіоактивним йодом, Оп — операція на щитоподібній залозі, ТАПБ –тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія, T — тіонаміди (препарат першого ряду — тіамазол

ПРОГНОЗ

Ризик розвитку явного гіпертиреозу при наявності компенсованого або субтоксичного вузла становить 2–5 % протягом 6 років; адекватне лікування 131I уможливлює повну регресію гіпертиреозу. Ризик розвитку раку складає ≈2 %. 

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie