Вади серцевих клапанів під час пандемії COVID-19 — позиція ESC

Дата: 1 червня, 2020
Автор: Mateusz Sokolski, Justyna M. Sokolska, Piotr Ponikowski, Waldemar Banasiak, Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz, Piotr Dobrowolski, Wiktoria Leśniak
Додаткова інформація

 

Скорочення: ТІАК — транскатетерна імплантація аортального клапана, COVID-19 (coronavirus disease) — захворювання, спричинене SARS-CoV-2, ESC (European Society of Cardiology) — Європейське товариство кардіологів

Вади серцевих клапанів

Вказівки щодо тактики дій при аортальному стенозі та недостатності мітрального клапана відповідно до позиції ESC представлено в рамці.

Рамка

Вади серцевих клапанів і пандемія COVID-19 (відповідно до позиції ESC)1

• Хворі з вадою серцевого клапана (особливо за наявності дисфункції лівого або правого шлуночка чи легеневої гіпертензії) можуть мати підвищений ризик ускладнень під час пандемії COVID-19.

1. Аортальний стеноз

• Пріоритет слід надавати пацієнтам із синкопальними станами та серцевою недостатністю, а також хворим із високим (або дуже високим) трансклапанним градієнтом i/або дисфункцією лівого шлуночка.

• Слід відтермінувати операції, які консиліум спеціалістів "Heart Team" — на підставі об'єктивних критеріїв — оцінив як нетермінові.

• Частіше використання транскатетерної імплантації аортального клапана (ТІАК) з феморального доступу (якщо цей метод лікування консиліум спеціалістів "Heart Team" вважає відповідним у даному випадку) може сприяти оптимальному використанню ресурсів охорони здоров'я.

2. Недостатність мітрального клапана

• Стан більшості хворих із недостатністю мітрального клапана є стабільним; у таких осіб можна відтермінувати операцію або транскатетерну процедуру.

• Інвазивній терапії слід надавати пріоритет у випадку пацієнтів із гострою недостатністю мітрального клапана, яка є ускладненням гострого періоду інфаркту міокарда або інфекційного ендокардиту, та хворих із тяжкою симптомною первинною або вторинною недостатністю мітрального клапана, яка не відповідає на рекомендовану в клінічних настановах фармакотерапію чи лікування за допомогою імплантованих пристроїв та вимагає госпіталізації.

Література

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie