Аритмії — резюме досягнень 2020/2021

Дата: 23 серпня, 2021
Автор: Maria Trusz-Gluza

Примітка: Огляд публікацій включає період з 11.05.2020 р. по 15.04.2021 р.

Основні досягнення аритмології на основі огляду публікацій за період 11.05.2020–15.04.2021 р.:

1. Дослідження VITAL Rhythm не підтвердило гіпотезу, згідно з якою добавки з ейкозапентаєновою кислотою/докозагексаєновою кислотою або вітаміном D знижують ризик фібриляції передсердь.

2. Європейський реєстр EORP AF підтвердив правильність ведення фібриляції передсердь відповідно до схеми ABC, оскільки це зменшило ризик серцево-судинних подій та смерті. Схема ABC включає: профілактику тромбоемболічних ускладнень (A — Anti­coagulation/Avoid stroke), контроль симптомів завдяки регуляції частоти ритму шлуночків і/або відновленню синусового ритму та його збереженню (B — Better symptom control) та менеджмент супровідних захворювань і факторів ризику (C — Comorbidities/Cardiovascular risk factor management).

3. У дослідженні mAFA II у пацієнтів, які застосовували мобільний застосунок Atrial Fibrillation App, виявлено знижений ризик ішемічного інсульту, периферичної емболії, смерті від будь-якої причини або повторної госпіталізації.

4. У дослідженні RIVER у пацієнтів із фібриляцією передсердь та біопротезом мітрального клапана ривароксабан не поступався варфарину щодо середнього часу до смерті, серйозних серцево-судинних подій або серйозних кровотеч.

5. Завдяки дослідженню PRAGUE-17 ми знаємо, що оклюдер вушка лівого передсердя не поступався пероральним антикоагулянтам не антагоністам вітаміну К у запобіганні серйозним та залежним від фібриляції передсердь серцево-судинним і неврологічним подіям та кровотечам.

6. Результати дослідження RATE-AF вказують на те, що дигоксин можна розглядати як лікарський засіб першої лінії для контролю частоти ритму шлуночків у пацієнтів старшого віку зі стійкою (постійною) фібриляцією передсердь і симптомами серцевої недостатності.

7. Дослідження EAST-AFNET 4 показало, що у пацієнтів із фібриляцією передсердь та супутніми серцево-судинними розладами рання стратегія боротьби за синусовий ритм пов'язана з меншим ризиком розвитку серцево-судинних подій, порівнюючи зі стандартною тактикою дій.

8. Серед пацієнтів із пароксизмальною симптомною фібриляцією передсердь, які отримували лікування у рамах дослідження STOP AF First, балонна кріоабляція — як перша стратегія лікування — була безпечною та ефективнішою, ніж антиаритмічні препарати.

9. Дослідження EARLY-AF показало, що серед пацієнтів із пароксизмальною симптомною фібриляцією передсердь, які отримували перше лікування з приводу аритмії, рецидиви передсердних тахіаритмій спостерігались значно рідше у тих, хто переніс балонну кріоабляцію, ніж у тих, хто отримував фармакологічне лікування, що підтверджувалося постійним моніторингом серцевого ритму за допомогою імплантованого реєстратора.

10. Дослідження CONVERGE показало, що гібридна абляція має задовільний профіль безпеки та вищу ефективність, порівнюючи з виключно ендокардіальною абляцією у пацієнтів із персистуючою фібриляцією передсердь.

11. Міжнародна група експертів розробила нову модель оцінки ризику шлуночкових аритмій/раптової серцевої смерті у пацієнтів із синдромом Бругада, включаючи такі фактори ризику, як: синкопе — ймовірно аритмогенне, спонтанний 1-й тип на ЕКГ, рання реполяризація, 1-й тип ЕКГ у відведеннях із кінцівок.

12. Довготривале спостереження за пацієнтами з дослідження SCD-HeFT показало, що поліпшення виживаності завдяки імплантації кардіовертера-дефібрилятора спостерігається лише у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією класу II за NYHA.

13. Результати дослідження PRAETORIAN показали, що використання підшкірного кардіовертера-дефібрилятора (S-ICD) у пацієнтів без показань для серцевої стимуляції не поступається застосуванню трансвенозної системи.

14. У мультицентровому обсерваційному дослідженні було показано, що стимуляцію ділянки лівої гілки пучка Гіса (LBBAP) можна ширше застосовувати і вона може бути альтернативою для бівентрикулярної стимуляції.

15. У дослідженні MARVEL 2 було встановлено, що у пацієнтів із синусовим ритмом та атріовентрикулярною блокадою III° оцінюваний алгоритм забезпечує ефективну стимуляцію в режимі VDD навіть у 89 % досліджуваних.

Література

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie