Нейроендокринні пухлини

Нейроендокринні новоутвори (neuroendocrine neoplasms — NEN) розвиваються з клітин дифузної ендокринної системи, у ≈70 % випадків — у підшлунковій залозі та ШКТ; можуть бути активними (секретують гормони) і не активними (не секретують гормони).  

У визначенні «нейроендокринні пухлини» поняття «пухлини» відноситься до широкого діапазону новоутворень різного ступеня диференціації (від G1 до G3), натомість «нейроендокринні» визначає характерну рису, котра вказує на експресію нейроендокринних маркерів у клітинах цих пухлин. Іноді використовуване визначення «нейроендокринні пухлини» (neuroendocrine tumors — NET) відноситься до пухлин низького та середнього ступеня злоякісності (G1 i G2), натомість визначення «нейроендокринні раки» (neuroendocrine carcinomas — NEC) відноситься виключно до низькодиференційованих пухлин, високого ступеня злоякісності (G3).

НЕП травної системи (GEP-NEN) є злоякісними пухлинами. У клінічній картині активної пухлини, зазвичай, домінують симптоми, що спричинені надлишком секретованого нею гормону, натомість, розміри пухлини — невеликі, що ускладнює пошук її розташування. Нейроендокринні ознаки клінічно неактивних пухлин часто можна виявити тільки при імуногістологічному дослідженні.

Рідко зустрічаються змішані карциноми — MANEC (mixed adenoneuroendocrine carcinoma) — найчастіше розташовані в підшлунковій залозі, містять компоненти, що походять з екзокринної частини підшлункової залози і з нейроендокринних клітин; лікування таке ж, як і при інших карциномаx підшлункової залози.

Однаково, як активні, так і не активні НЕП, можуть проявляти ступінь диференціаціїG1 або G2, а низькодиференційовані раки NEC G3 втрачають ендокринну функцію (їхні імуногістохімічні маркери неспецифічні — хромогранін А, синаптофізин або нейрон-специфічна енолаза [NSE; Neuron-Specific Enolase]).

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie