Ендокринологія — резюме досягнень за 2020/2021

Дата: 12 липня, 2021
Автор: Andrzej Lewiński

Примітка: Огляд публікацій включає період з 07.03.2020 r. по 09.04.2021 р.

Скорочення: АКТГ — адренокортикотропний гормон, ГК — глюкокортикоїди, ГР — гормон росту, ДТЗ — дифузний токсичний зоб, ІМТ — індекс маси тіла, КРГ — кортиколіберин, МРТ — магнітно-резонансна томографія, СІК — синдром Іценка-Кушинга, ССР — серцево-судинний ризик, ЦД1 — цукровий діабет 1-го типу, ЦД2 — цукровий діабет 2-го типу, ХС ЛПВЩ — холестерин ліпопротеїдів високої щільності, COVID-19 (англ. coronavirus disease 2019) — захворювання, спричинене новим коронавірусом SARS-CoV-2, LT3 — L‑трийодтиронін, LT4 — L‑тироксин

Гіпоталамус та гіпофіз

• Türe і співавт. на основі аналізу клінічного випадку та літератури запропонували виокремити нову нозологічну одиницю — аутоімунне запалення гіпоталамуса (англ. autoimmune hypothalamitis — прим. ред.). Запалення гіпоталамуса слід запідозрити в особи з супраселлярним утворенням, гістопатологічною картиною, що відповідає аутоімунному ураженню гіпоталамуса, центральним нецукровим діабетом, частковим або повним гіпопітуїтаризмом та підвищеним титром антитіл проти вазопресин-секретуючих клітин гіпоталамуса. До додаткових критеріїв, які підтверджують діагноз, належать: задовільна відповідь супраселлярного ураження на імуносупресивну терапію, магнітно-резонансна картина, що вказує на запалення гіпоталамуса, та жіноча стать.

• Під час інтерпретації результатів пригнічення секреції гормону росту (ГР) в ході перорального глюкозо-толерантного тесту слід враховувати стать, індекс маси тіла (ІМТ) та використання оральних контрацептивів (ОК), оскільки в худорлявих осіб та жінок репродуктивного віку, які використовують ОК, в тесті пригнічення спостерігається значно вища концентрація ГР.

• Пегвісомант дозволяє досягти біохімічного контролю у 73 % хворих на акромегалію при низькій частоті побічних ефектів — транзиторного підвищення активності сироваткових трансаміназ та росту пухлини, оціненого під час магнітно-резонансної томографії (МРТ) у 6,8 % пацієнтів.

Наднирники

• Синдром Іценка-Кушинга (СІК) залишається ендокринним захворюванням, яке діагностують занадто пізно. Rubinstein і співавт. на основі аналізу даних 5367 пацієнтів виявили, що середній час від появи перших симптомів захворювання до постановки діагнозу у хворих на СІК становив 34 місяці.

• Elliot і співавт. представили мета-аналіз випадків феохромоцитом, які також ектопічно секретують адренокортикотропний гормон (АКТГ) та/або кортиколіберин (КРГ). Цю ситуацію слід враховувати у пацієнтів із діагностованою феохромоцитомою, у яких додатково спостерігається гіпокаліємія, цукровий діабет або інші ознаки АКТГ-залежного СІК. Завжди необхідно враховувати можливість співіснування цих 2-х захворювань, якщо є клінічні симптоми, які про це свідчать.

Щитоподібна залоза

• Існує припущення про зв'язок між гіпертиреозом або гіпотиреозом у вагітної жінки та подальшим виникненням гіперактивного розладу з дефіцитом уваги та розвитком епілепсії у дитини. Гіпотиреоз може також асоціюватися з підвищеним ризиком розладів аутистичного спектру. Тому рутинне тестування функції щитоподібної залози слід розглянути у всіх вагітних жінок.

• За даними Kahaly, недостатній контроль гіпертиреозу в ході дифузного токсичного зобу (ДТЗ) може підвищувати ризик розвитку COVID‑19, особливо в осіб старшого віку, а захворювання COVID‑19 у хворих із декомпенсованим гіпертиреозом може індукувати тиреотоксичний криз.

• Після корекції гіпертиреозу або гіпотиреозу необхідно повторно оцінити ліпідний профіль, щоб правильно розрахувати серцево-судинний ризик та визначити показання до лікування статинами.

• Застосування термічної абляції вузлів/вогнищевих уражень щитоподібної залози повинно обмежуватися тими доброякісними ураженнями, які викликають компресійні симптоми або становлять значну косметичну проблему.

• Багато нових даних свідчать про обґрунтованість використання комбінованих препаратів L-T4 з L-T3 у деяких випадках гіпотиреозу.

• Лікування легкої форми субклінічного гіпотиреозу у пацієнтів віком >65 років не має суттєвої клінічної користі і тому не є необхідним. Однак його застосування слід розглядати, подібно як у пацієнтів молодшого віку, у разі супутньої гіперліпідемії.

Гонади

• жінок із синдромом полікістозних яєчників важливу роль відіграють структурно-функціональні розлади центральної нервової системи, пов’язані зокрема з апетитом і настроєм. Поліпшення чутливості до інсуліну призводить до нормалізації центральних подразників, пов'язаних з апетитом.

Ліпідні порушення при ендокринних захворюваннях

У 2020 році були опубліковані надзвичайно корисні в клінічній практиці клінічні настанови щодо розладів ліпідного обміну при захворюваннях ендокринної системи.
Автори документа зокрема рекомендують:

• оцінити ліпідний профіль та оцінити 10-річний серцево-судинний ризик (ССР) у всіх дорослих з ендокринопатіями;

• лікування статинами незалежно від оцінки ССР у пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу (ЦД1) у віці ≥40 років та/або з тривалістю захворювання >20 років та/або з мікросудинними ускладненнями;

• терапію статинами у пацієнтів із ЦД2 та іншими факторами ССР, якщо рівень ХС ЛПНЩ >70 мг/дл (1,8 ммоль/л);

• проводити ретельний збір анамнезу та дослідження щодо вживання анаболічних стероїдів у чоловіків із рівнем ХС ЛПВЩ <30 мг/дл (0,8 ммоль/л), особливо за відсутності гіпертригліцеридемії;

• у жінок у період менопази лікувати гіперліпідемію статинами, а не гормональною терапією;

• виключити гіпотиреоз у пацієнтів із гіперліпідемією;

• контролювати рівень ліпідів у плазмі крові у пацієнтів, які отримують супрафізіологічні дози глюкокортикоїдів (ГК), через збільшення ССР.

Література
Дивіться також

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie