Дисліпідемії

Дисліпідемія — це стан, при якому рівень ліпідів і ліпопротеїдів у плазмі не відповідає значенням, які вважаються нормальними, і які, в свою чергу, залежать від загального кардіоваскулярного ризику у пацієнта →нижче. У клінічній практиці розрізняють гіперхолестеринемію, атерогенну дисліпідемію і тяжку гіпертригліцеридемію.

Загальний холестерин (ХС), фракція холестерину ЛПВЩ (ХС ЛПВЩ) і тригліцериди (ТГ) традиційно визначають у сироватці або плазмі, забір якої проведено через 12–14 год після останнього прийому їжі (натще). На даний момент, в т. ч. відповідно до позиції EAS і EFLM (2016), для проведення скринінгових досліджень та оцінки ризику  забір проб крові натще не вважається обов’язковим. У той же час проведення дослідження натще рекомендують під час контролю лікування у хворих з гіпертригліцеридемією.

Рівень ХС ЛПНЩ, як правило, обчислюється за допомогою формули Фрідевальда:

ХС ЛПНЩ = загальний ХС – ХС ЛПВЩ – ТГ/5 (в мг/дл) або /2,2 (в ммоль/л)

При рівні ТГ >4,6 ммоль/л (400 мг/дл) результат недостовірний.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie