Проблематика ожиріння в аспекті профілактики серцево-судинних захворювань — резюме досягнень 2021/2022

Дата: 12 грудня, 2022
Автор: Piotr Jankowski
Додаткова інформація

Примітка: Огляд публікацій охоплює період з 15.06.2021 р. по 09.07.2022 р.

Скорочення: ВР (RR — relative risk) — відносний ризик, ГПП-1 — глюкагоноподібний пептид, ДІ (CIconfidence interval) — довірчий інтервал, ІМТ (BMI — body mass index) — індекс маси тіла, СС — серцево-судинний, ССЗ — серцево-судинне захворювання, ФП (AF — atrial fibrillation) — фібриляція передсердь, ХС ЛПВЩ — холестерин ліпопротеїдів високої щільності, ХС ЛПНЩ — холестерин ліпопротеїдів низької щільності,  HR (hazard ratio) — відношення ризиків, OR (odds ratio) — співвідношення шансів, PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin type 9) — пропротеїнова конвертаза субтилізин/кексинового типу 9, RCT (randomized controlled trial) — рандомізоване контрольоване дослідження

[...]

Ожиріння

Ожиріння є одним із найважливіших факторів ризику смерті в Польщі. Останніми роками з’являється все більше доказів зв’язку між надмірною вагою і ожирінням та ризиком багатьох захворювань, зокрема серцево-судинних.19 Останні аналізи показують, що збільшення індексу маси тіла (ІМТ) на 5 кг/м2 пов’язане зі значущо вищим ризиком: смерті від СС причин на 49% (на основі спостереження 164 когорт, n = 1 483 133), смерті від ішемічної хвороби серця на 42% (124 когорти, n = 1 550 175) і смерті від інсульту на 42% (114 когорт, n = 1 530 488), а також розвитку артеріальної гіпертензії на 49 %, серцевої недостатності на 41 %, ішемічного інсульту на 36 %, ФП на 23 %, ішемічної хвороби серця на 15 %, а геморагічного інсульту на 10 %. Епідеміологічні дослідження вказують на поступове зростання поширення ожиріння як серед загальної популяції, так і серед людей з найвищим СС ризиком.20

В останні роки з'явилися нові методи лікування ожиріння, як хірургічні, так і медикаментозні. Великий інтерес викликає і ефективність переривчастих постів, тобто обмеження енергозабезпечення, яке здійснюється в переривчастий спосіб, і полягає в переплетенні коротких періодів застосування дієти з дуже низькою калорійністю і періодів харчування без обмежень. Однак систематичний огляд із мета-аналізом 11 RCT не показав, щоб переривчастий піст  був ефективнішим, ніж щоденне зниження надходження енергії.21

Shi та співавт. проаналізували вплив ЛЗ, які використовуються для лікування ожиріння, на масу тіла (аналіз включав 143 RCT, n = 49 810) і виявили, що найбільш ефективним при лікуванні ожиріння є: семаглутид (середня втрата маси тіла порівняно з вихідним значенням) на 11,4 % [95 % ДІ: від -12,54 до -10,27]), фентермін/топірамат (-7,97 %; 95 % ДІ: від -9,28 до -6,66), налтрексон/бупропіон (-4,11 %; від -5,19 до -3,02), орлістат (-3,16%; від -3,53 до -2,78) та метформін (-2,50%; від -3,25 до -1,74).22 У свою чергу, в осіб, у яких використовували ЛЗ з групи флозинів, відмічено зменшення маси тіла на 2,07% (95% ДІ: від -3,01 до -1,13). Використання фентерміну/топірамату та налтрексону/бупропіону мало найвищий ризик появи побічних ефектів. Варто зазначити, що серед вищевказаних ЛЗ позитивний вплив на прогноз продемонстрували флозини, агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1) і, меншою мірою — метформін.

У зв’язку зі швидким прогресом знань, лікування пацієнтів із надмірною вагою та ожирінням та їхніх ускладнень швидко розвивається. Зміни в лікуванні були підсумовані, серед іншого, польськими групами експертів.23,24

 

Запам’ятайте

У лікуванні ожиріння значний інтерес представляє ефективність переривчастих постів, тобто обмеження надходження енергії, яке здійснюється періодично і полягає в переплетенні коротких періодів дієти з дуже низькою калорійністю та періодів харчування без обмежень. Однак систематичний огляд із мета-аналізом не показав, що переривчастий піст є більш ефективним, ніж щоденне зниження надходження енергії.

Сучасні знання щодо лікування ожиріння узагальнено, серед іншого, у позиціях польських експертних груп.23,24

[...]

Література
Дивіться також

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie