Геморагічний шок

КЛІНІЧНА КАРТИНА ТА ДІАГНОСТИКА

Місцеві симптоми кровотечі (у т. ч. сильної) залежать від її джерела (в т. ч. ШКТ →розд. 4.30, посттравматичні рани →розд. 23.4) і не завжди очевидні. АТ може не знижуватися до втрати 750–1500 мл крові включно. У початковій фазі кровотечі може бути важливим порівняння показників АТ та пульсу, вимірюваних у положенні лежачи та стоячи. Виявлення ортостатичного зниження АТ на ≥10 мм рт. ст. та одночасного прискорення пульсу на ≥20/хв вказує на гіповолемію. Втрата крові до 1500 мл, зазвичай, супроводжується неспокоєм, а втрата половини об’єму крові (2000–2500 мл) призводить до кількісних порушень свідомості (найчастіше, втрати свідомості). Зниження гематокриту, рівня гемоглобіну та кількості еритроцитів спостерігається, зазвичай, через ≥1–3 (4) год після крововтрати.

ЛІКУВАННЯ

1. Зупиніть кровотечу →розд. 23.4, якщо це можливо. У разі потреби, направте хворого на спеціалізоване хірургічне або малоінвазивне лікування (напр,. ендоскопічне при кровотечах до просвіту ШКТ →розд. 4.30) або на радіологічне дослідження з метою виявлення показань до емболізації).

2. Застосуйте швидке вливання кристалоїдних (≈3 мл на 1 мл втраченої крові) або колоїдних (≈1 мл на 1 мл втраченої крові) розчинів, але лише до часу, поки не буде доступна ЕМ →вище. 

3. Проведіть забір крові на на індивідуальну сумісність. Призначте визначення групи крові, якщо не можна швидко та однозначно визначити її на підставі документації. Замовте та проведіть трансфузію ЕМ →розд. 24.23.2.1. При дуже масивних кровотечах не чекайте на результат проби на індивідуальну сумісність або переливайте універсальну кров (група [0] Rh–), ще перед тим як отримаєте кров відповідної групи. Не допускайте до зниження гематокриту <30 %, якщо шок зберігається. При великій крововтраті окрім ЕМ переливайте також свіжозаморожену плазму (СЗП) та розгляньте доцільність переливання тромбоцитарної маси (ТМ) та кріопреципітату (напр., при переливанні ≥5 Од. ЕМ введіть 1 Од. СЗП на кожні 2 Од. ЕМ (до отримання результатів дослідження системи гемостазу, в подальшому у стандартній дозі 15–20 мл/кг, якщо протромбіновий час і/або активований частковий тромбопластиновий час [AЧТЧ] подовжені ≥1,5-кратно) та 1 Од. ТМ на 5 Од. ЕМ. При серйозних кровотечах (які вимагають трансфузії ЕМ) застосовуйте ТМ, якщо кількість тромбоцитів становить <50 000/мкл (<100 000/мкл після серйозних травм голови, або коли не вдається зупинити кровотечу), а кріопреципітат 1 Од./10 кг м. т. при рівні фібриногену <1,5 г/л. При масивних кровотечах, окрім переливання ЕМ, з самого початку терапії розгляньте доцільність застосування СЗП або кріопреципітату чи фібриногену (цільовий рівень фібриногену >1,5–2,0 г/л); при дуже масивних кровотечах переливайте 1 Од. СЗП і 1 Од. ТМ на кожну введену одиницю ЕМ. У разі коагулопатії, слід також обміркувати застосування СЗП, кріопреципітату та ТМ.  

4. Проводьте лікування гіпотермії і запобігайте її розвитку, а також коригуйте ацидоз і гіпокальціємію (ці розлади порушують згортання крові).

5. У хворих, які отримують антикоагулянти, припиніть їх застосування та нейтралізуйте їхню дію розд. 2.34.

6. При серйозних посттравматичних кровотечах призначайте транексамову кислоту (в/в, насичуюча доза 1 г впродовж 10 хв, у подальшому 1 г впродовж 8 год).

7. При масивних кровотечах, які не вдається зупинити хірургічними методами і переливанням компонентів крові та транексамової кислоти, розгляньте доцільність застосування рекомбінантного активованого фактора VII.

8. Наступні етапи лікування розд. 2.2.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie