Проблематика тютюнопаління в аспекті профілактики серцево-судинних захворювань — резюме досягнень 2021/2022

Дата: 20 грудня, 2022
Автор: Piotr Jankowski
Додаткова інформація

Примітка: Огляд публікацій охоплює період з 15.06.2021 р. по 09.07.2022 р.

Скорочення: ВР (RR — relative risk) — відносний ризик, ГПП-1 — глюкагоноподібний пептид, ДІ (CIconfidence interval) — довірчий інтервал, ІМТ (BMI — body mass index) — індекс маси тіла, СС — серцево-судинний, ССЗ — серцево-судинне захворювання, ФП (AF — atrial fibrillation) — фібриляція передсердь, ХС ЛПВЩ — холестерин ліпопротеїдів високої щільності, ХС ЛПНЩ — холестерин ліпопротеїдів низької щільності,  HR (hazard ratio) — відношення ризиків, OR (odds ratio) — співвідношення шансів, PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin type 9) — пропротеїнова конвертаза субтилізин/кексинового типу 9, RCT (randomized controlled trial) — рандомізоване контрольоване дослідження

[...]

Куріння тютюну

Шкідливість вживання тютюнових виробів загальновідома. Незважаючи на це, значна частина польської популяції продовжує курити, і темпи, з якими кількість курців знижується, значно зменшилися за останні роки. У травні 2022 року було опубліковано польські клінічні настанови щодо лікування синдрому тютюнової залежності25   Вони базувалися на результатах Кокранівських систематичних оглядів. Автори сформулювали кільканадцять рекомендацій. Однією з них є необхідність давати кожному курцю пораду щодо боротьби з тютюнопалінням. Рекомендація була заснована на мета-аналізі 26 досліджень (n = 22 239), який вказав на вищу на 76% (95% ДІ: 58–96%) ймовірність відмови від куріння в групі пацієнтів, яким надавали консультації. Серед інших рекомендацій варто відзначити, серед іншого, обґрунтованість нікотинозамісної терапії (збільшує ймовірність відмови від куріння на 55% [95% ДІ: 49–61 %]), бупропіону (64 % [52–77 %]), цитизину (298 % [101–687 %]) і варенікліну (124 % [106–143 %]).

Однією з причин, через які пацієнти не намагаються кинути палити або ці спроби виявляються невдалі, є страх збільшення маси тіла. Нещодавно опублікований мета-аналіз 9 когортних досліджень показує нижчий ризик ССЗ як у тих, хто зазнав збільшення маси тіла (RR 0,74; 95% ДІ: 0,66–0,83) після припинення куріння, так і у тих, у кого маса тіла не змінилась (0,86; 0,80–0,92), порівняно з тими, хто курить надалі.26

Останнім часом популярності набирають підігрівачі для тютюну, їх рекламують як засіб лікування синдрому залежності від тютюну. Цій проблемі було присвячено Кокранівський систематичний огляд.27 До аналізу було включено 8 RCT. Усі дослідження спонсорували тютюнові компанії. За жодною з кінцевих точок не було припинення використання тютюнових виробів, тому автори дійшли висновку, що ефективність систем нагрівання тютюну за цим показанням невідома. Автори не виявили статистично значущої різниці щодо частоти виникнення небажаних подій (включаючи серйозні події) між курцями, які продовжували палити традиційні сигарети, і курцями, які використовують системи нагрівання тютюну. У цій другій групі концентрація карбоксигемоглобіну в крові та 4-(метилнітрозаміно)-1-(3-піридил)-1-бутанолу (NNAL) у сечі була нижчою, ніж у курців, які продовжували курити традиційні сигарети, але вищою, ніж у тих, хто намагався припинити вживання тютюнових виробів.

Запам’ятайте

Польські клінічні настанови щодо тактики дій при синдромі тютюнової залежності наголошують на необхідності надання антитютюнових порад кожному курцю та необхідності використання нікотинозамісної терапії, бупропіону, цитизину та варенікліну.

[...]

Література
Дивіться також

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie