Soporte circulatorio mecánico

Rys historyczny

1963 – pierwsze wszczepienie układu wspomagającego serce (DeBakey)

1968 – pierwsze udane zastosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (Kantrowitz)

1983 – pierwsze wszczepienie sztucznego serca na stałe (Joyce)

Los dispositivos de soporte circulatorio se dividen en 3 grupos:

1) dispositivos de contrapulsación

2) dispositivos de asistencia ventricular

3) corazones artificiales.