Значення комбінованих препаратів для профілактики серцево-судинних захворювань — резюме досягнень 2021/2022

Дата: 16 січня, 2023
Автор: Piotr Jankowski
Додаткова інформація

Примітка: Огляд публікацій охоплює період з 15.06.2021 р. по 09.07.2022 р.

Скорочення: ВР (RR — relative risk) — відносний ризик, ГПП-1 — глюкагоноподібний пептид, ДІ (CIconfidence interval) — довірчий інтервал, ІМТ (BMI — body mass index) — індекс маси тіла, СС — серцево-судинний, ССЗ — серцево-судинне захворювання, ФП (AF — atrial fibrillation) — фібриляція передсердь, ХС ЛПВЩ — холестерин ліпопротеїдів високої щільності, ХС ЛПНЩ — холестерин ліпопротеїдів низької щільності,  HR (hazard ratio) — відношення ризиків, OR (odds ratio) — співвідношення шансів, PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin type 9) — пропротеїнова конвертаза субтилізин/кексинового типу 9, RCT (randomized controlled trial) — рандомізоване контрольоване дослідження

[...]

Комбіновані препарати

Роками підкреслюється роль комбінованих препаратів у лікуванні хронічних захворювань. Застосування ЛЗ, що містять 2 (а іноді й більше) молекули, підвищує наполегливість пацієнта у дотриманні рекомендованої терапії та регулярність прийому ліків, що, відповідно, знижує ризик негативних наслідків для здоров’я. У 2021 році були опубліковані результати загального аналізу 3 великих RCT, які оцінювали ефективність комбінованих препаратів, що містять антигіпертензивні препарати та статини, а у 2-х дослідженнях також ацетилсаліцилову кислоту (АСК).38 Крім того, в 1 дослідженні комбінований препарат містив додатковий вітамін D. У контрольній групі 2 дослідження використовували плацебо, а в 1 пацієнту вимірювали лише артеріальний тиск і консультували щодо факторів ризику. Загалом в аналіз були включені дані 18 162 пацієнтів. Лікування з використанням комбінованого ЛЗ призвело до значного зниження рівня ХС ЛПНЩ на 0,58 ммоль/л (22,5 мг/дл) і зниження систолічного артеріального тиску на 4,7 мм рт.ст., а також зниження ризику виникнення інфаркту міокарда на 48% (HR 0,52; 95% ДІ: 0,38–0,70), інсульту на 41% (0,59; 0,45–0,78) і смерті внаслідок СС причин на 35% (0,65; 0,52–0,81). Не стверджено значного впливу на ризик смерті з будь-якої причини (HR 0,90; 95% ДІ: 0,79–1,03. Користь від використання комбінованого препарату була дещо більшою, якщо він містив АСК. Слід, однак, підкреслити, що в дослідженнях, включених в аналіз, не оцінювалося ефективності тих самих ЛЗ у тих самих дозах, що використовувалися або в окремих таблетках, або в комбінованому ЛЗ, а комбінований ЛЗ порівнювали з плацебо або стандартною опікою.

Запам’ятайте

Застосування комбінованих препаратів, що містять 2 (а іноді й більше) молекули, підвищує витривалість пацієнта щодо дотримання призначеної терапії та регулярності прийому ліків, що знижує ризик негативних наслідків для здоров’я.

Література
Дивіться також

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie