Malformaciones vasculares

 Malformaciones vasculares

Marzena Frołow (T.1–5), Leszek Masłowski (T.1–5), Grzegorz Goncerz (T.2)