Кардіогенний шок

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ

Шок, зумовлений порушеннями серцевої діяльності (гостра серцева недостатність розд. 2.19.2), що призводять до зниження серцевого викиду. Причини:

1) ушкодження міокарда — гостра систолічна серцева недостатність, спричинена гострим коронарним синдромом (переважно, інфарктом міокарда — найчастіше, з елевацією ST та втратою >40 % скоротливості лівого шлуночка) та його ускладненнями (гостра недостатність мітрального клапана, розрив міокарда), міокардит, травми (контузія) серця, кардіоміопатії, загострення або розвиток термінальної стадії хронічної серцевої недостатності;

2) порушення ритму серця — брадикардія, тахіаритмії (особливо, шлуночкові тахікардії та фібриляція передсердь);

3) гостре ушкодження клапанів серця (гостра недостатність мітрального або аортального клапана);

4) дисфункція штучного клапана;

В традиційному значенні термін «кардіогенний шок» застосовується як визначення шоку, викликаного порушенням систолічної (насосної) функції серця.

КЛІНІЧНА КАРТИНА ТА ДІАГНОСТИКА

Спостерігаються симптоми шоку та основного захворювання.

Допоміжні дослідження

Як при шоці розд. 2.2 та гострій серцевій недостатності розд. 2.19.2.

ЛІКУВАННЯ

1. Якщо пацієнт приймає β-блокатори, ІАПФ або інші антигіпертензивні ЛЗ відмініть їх.

2. У разі шлуночкової тахікардії, фібриляції чи тріпотіння передсердь (або іншої надшлуночкової тахікардії, яка призвела до шоку, що рідше спостерігається), виконайте кардіоверсіюрозд. 24.18. Потім для запобігання аритмії слід обміркувати доцільність введення аміодаронутабл. 2.6-4.

3. У хворих з брадикардією продумайте застосування атропінурис. 2.7-1 та електростимуляції серцярозд. 2.1; у разі труднощів із застосуванням електростимуляції вводьте адреналін 2–10 мкг/хв у постійній в/в інфузії (як альтернатива — ізопреналін 5 мкг/хв, дофамін, амінофілін або глюкагон). 

4. Якщо немає симптомів гіпергідратації та застою у малому колі кровообігу → вводьте розчини, щоб досягти оптимального наповнення лівого шлуночка (є особливо суттєвим при порушеній функції правого шлуночка); розпочніть від 250 мл 0,9 % NaCl впродовж 10–15 хв та продовжуйте повільніше введення розчинів, якщо немає симптомів гіпергідратації. Угіпергідратованих хворих (із застоєм у малому колі кровообігу) не вливайте розчинів, але застосуйте нижче описані дії, які також показані у осіб без ознак гіпергідратації, у разі, якщо введення початкової дози розчинів є неефективним.

5. Для хворих із задокументованими порушеннями скоротливості міокарда може бути корисним застосування ЛЗ інотропної дії. У більшості таких хворих лікування доцільно починати з застосування норадреналіну, оскільки його дія не обмежується виключно спазмом судин, але також включає в себе інотропний ефект (внаслідок стимуляції β2-адренергічних рецепторів). Якщо симптоми шоку зберігаються, незважаючи на початкове лікування, можна вводити допамін і/або добутамін у постійній в/в інфузії. Якщо відповідь недостатня, або виникли серйозні порушення серцевого ритму розгляньте доцільність застосування інших ЛЗ, які покращують скоротливість міокарда — мілринону, еноксимону або левосимендану (всі ці ЛЗ можуть мати серйозні небажані ефекти, а їх використання є контроверсійним: дозування мілринону →табл. 2.19.6).

6. У хворих із застоєм у малому колі кровообігу або периферичними набряками після досягнення систолічного АТ ≥90 мм рт. ст. розпочніть введення петльового діуретику (сечогінне лікування при гострій серцевій недостатності →розд. 2.19.2). У разі неефективності діуретиків продумайте застосування ультрафільтрації, а при нирковій недостатності — гемодіалізу.

7. У хворих із застоєм у малому колі кровообігу при систолічному АТ >110 мм рт. ст., оцініть показання до застосування судинорозширюючого ЛЗ, найчастіше нітрогліцерину (дозування →розд. 2.19.2; не застосовуйте при ізольованій правошлуночковій недостатності).

8. Етіологічне лікування при гострому коронарному синдромі, направте на проведення негайної реваскуляризаційної процедури, a у випадку механічних ускладнень інфаркту міокарда, гострого ушкодження клапанів серця або дисфункції штучного клапана, тромбозу або пухлин у порожнинах серця, розриву аневризми або розшарування аорти на кардіохірургічне лікування. При тампонаді серця виконайте перикардіоцентез →розд. 24.10, при напруженому пневмотораксі — проведіть його декомпресію →розд. 3.20. При тромбоемболії легеневої артерії застосуйте фібринолітичне та антикоагулянтне лікування розд. 2.33.2.

9. При оборотній причині (гострий коронарний синдром, міокардит) → обміркуйте застосування внутрішньоаортальної контрапульсації (в спеціалізованому центрі, після виключення протипоказань: аортальна недостатність, розшарування аорти) або лівошлуночкового допоміжного пристрою чи техніки екстракорпорального кровообігу (ECLS; найчастіше екстракорпорального газообміну [трансмембранної оксигенації — ЕКМО] у вено-артеріальному кровообігу [ВА-ЕКМО]) в якості тимчасового лікування (до часу проведення операції або одужання).

10. Решта етапів лікування (в т. ч. оксигенотерапія) — як при інших видах шоку →розд. 2.2.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie