Authors

Małgorzata Bała

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków Show Chapters 

Jacek Bednarek

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków Show Chapters 

Grażyna Bochenek

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków Show Chapters 

Marek Bodzioch

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków Show Chapters 

Grzegorz Cebula

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków Show Chapters 

Jerzy Chudek

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Show Chapters 

Stanisław Czekalski

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Show Chapters 

Anna Członkowska

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Show Chapters 

Robert Drabczyk

Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała Show Chapters 

Maciej Drożdż

DaVita, Wrocław Show Chapters 

Bożena Dubiel

Kraków Show Chapters 

Anna Filipowicz-Sosnowska

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. E. Reicher, Warszawa Show Chapters 

Robert Flisiak

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Show Chapters 

Piotr Gajewski

Polski Instytut Evidence Based Medicine, Kraków Show Chapters 

Zbigniew Gąsior

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Show Chapters 

Jacek Gąsiorowski

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Show Chapters 

Jerzy Hołowiecki

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice Show Chapters 

Zbigniew Hruby

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Show Chapters 

Roman Jaeschke

McMaster University Hamilton, Kanada Show Chapters 

Renata Jankowska

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Show Chapters 

Matthew A. Jessome

Show Chapters 

Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Warszawski Uniwersytet Medyczny Show Chapters 

Brygida Knysz

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Show Chapters 

Franciszek Kokot

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Show Chapters 

Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Show Chapters 

Marek L. Kowalski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Show Chapters 

Olga Kruszelnicka

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków Show Chapters 

Jerzy Kruszewski

Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa Show Chapters 

Maciej Krzakowski

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa Show Chapters 

† Krzysztof Krzemieniecki

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków Show Chapters 

Andrzej Kübler

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Show Chapters 

Paweł Kuca

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa Show Chapters 

Piotr Kułakowski

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa Show Chapters 

Wiktoria Leśniak

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków Show Chapters 

Mark Loeb

Show Chapters 

Spyridoula Maraka

Show Chapters 

Magdalena Marczyńska

Warszawski Uniwersytet Medyczny Show Chapters 

Leszek Masłowski

Wojewódzki Szpital SpecjalistycznyOśrodek Badawczo-Rozwojowy, Wrocław Show Chapters 

Henryk Mazurek

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. J. i I. Rudników, Rabka-Zdrój Show Chapters 

Maciej Niewada

Warszawski Uniwersytet Medyczny Show Chapters 

Agata Niżankowska-Jędrzejczyk

Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna ORTODONTICA, Kraków Show Chapters 

Szymon Nowak

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Show Chapters 

Marzena Olesińska

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. E. Reicher, Warszawa Show Chapters 

Piotr Pruszczyk

Warszawski Uniwersytet Medyczny Show Chapters 

Witold Przyjałkowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny Show Chapters 

Barbara Rogala

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Show Chapters 

Jacek Roliński

Uniwersytet Medyczny w Lublinie Show Chapters 

Włodzimierz Samborski

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Show Chapters 

Tomasz Stompór

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Show Chapters 

Władysław Sułowicz

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków Show Chapters 

Andrzej Surdacki

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków Show Chapters 

Hanna Szajewska

Warszawski Uniwersytet Medyczny Show Chapters 

Małgorzata Szczepanek

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków Show Chapters 

Leszek Szczepański

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, Lublin Show Chapters 

Jacek Szechiński

Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Wrocław Show Chapters 

Leszek Szenborn

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Show Chapters 

Zbigniew Świerczyński

Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej, Bielsko-Biała Show Chapters 

Krzysztof Warzocha

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa Show Chapters 

Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Show Chapters 

We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our Cookies Information and Privacy Policy for more details.